ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (6)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (3)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
201 ADMIN 31 มีนาคม 2564, 17:16:36
(5 สัปดาห์ ก่อน)
260 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(11 สัปดาห์ ก่อน)
468 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(20 สัปดาห์ ก่อน)
471 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(28 สัปดาห์ ก่อน)
683 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(31 สัปดาห์ ก่อน)
1,529 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(39 สัปดาห์ ก่อน)
658 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(53 สัปดาห์ ก่อน)
837 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(64 สัปดาห์ ก่อน)
928 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(89 สัปดาห์ ก่อน)
1,171 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(96 สัปดาห์ ก่อน)
2,184 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(117 สัปดาห์ ก่อน)
1,392 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(144 สัปดาห์ ก่อน)
1,707 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(148 สัปดาห์ ก่อน)
1,147 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(149 สัปดาห์ ก่อน)
1,532 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(156 สัปดาห์ ก่อน)
1,478 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(156 สัปดาห์ ก่อน)
1,671 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(164 สัปดาห์ ก่อน)
1,395 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(166 สัปดาห์ ก่อน)
1,860 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(172 สัปดาห์ ก่อน)
3,755 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(173 สัปดาห์ ก่อน)