ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (7)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (3)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
2,202 MIT_G2 5 ตุลาคม 2564, 13:50:18
(2 สัปดาห์ ก่อน)
518 040266 6 กรกฏาคม 2564, 16:52:16
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,449 040266 16 มิถุนายน 2564, 16:30:46
(18 สัปดาห์ ก่อน)
643 ADMIN 31 มีนาคม 2564, 17:16:36
(29 สัปดาห์ ก่อน)
648 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(35 สัปดาห์ ก่อน)
972 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(43 สัปดาห์ ก่อน)
840 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(52 สัปดาห์ ก่อน)
1,220 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(54 สัปดาห์ ก่อน)
2,147 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(63 สัปดาห์ ก่อน)
1,004 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(76 สัปดาห์ ก่อน)
1,249 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(88 สัปดาห์ ก่อน)
1,570 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(120 สัปดาห์ ก่อน)
2,587 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(140 สัปดาห์ ก่อน)
1,786 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(168 สัปดาห์ ก่อน)
2,168 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(171 สัปดาห์ ก่อน)
1,536 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(172 สัปดาห์ ก่อน)
1,944 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(180 สัปดาห์ ก่อน)
1,825 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(180 สัปดาห์ ก่อน)
2,056 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(188 สัปดาห์ ก่อน)
1,764 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(189 สัปดาห์ ก่อน)