ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (7)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (3)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
2,812 ADMIN 4 พฤษภาคม 2565, 15:42:38
(2 สัปดาห์ ก่อน)
2,500 ADMIN 28 กุมภาพันธ์ 2565, 17:21:10
(11 สัปดาห์ ก่อน)
2,838 MIT_G2 5 ตุลาคม 2564, 13:50:18
(32 สัปดาห์ ก่อน)
1,071 040266 6 กรกฏาคม 2564, 16:52:16
(45 สัปดาห์ ก่อน)
2,023 040266 16 มิถุนายน 2564, 16:30:46
(48 สัปดาห์ ก่อน)
1,162 ADMIN 31 มีนาคม 2564, 17:16:36
(59 สัปดาห์ ก่อน)
1,113 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(65 สัปดาห์ ก่อน)
1,585 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(73 สัปดาห์ ก่อน)
1,306 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(82 สัปดาห์ ก่อน)
1,896 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(84 สัปดาห์ ก่อน)
2,823 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(93 สัปดาห์ ก่อน)
1,434 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(106 สัปดาห์ ก่อน)
1,789 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(118 สัปดาห์ ก่อน)
2,146 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(150 สัปดาห์ ก่อน)
3,125 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(171 สัปดาห์ ก่อน)
2,303 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(198 สัปดาห์ ก่อน)
2,714 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(201 สัปดาห์ ก่อน)
2,112 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(202 สัปดาห์ ก่อน)
2,436 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(210 สัปดาห์ ก่อน)
2,522 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(218 สัปดาห์ ก่อน)