ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (7)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (3)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
281 040266 6 กรกฏาคม 2564, 16:52:16
(2 สัปดาห์ ก่อน)
1,207 040266 16 มิถุนายน 2564, 16:30:46
(5 สัปดาห์ ก่อน)
411 ADMIN 31 มีนาคม 2564, 17:16:36
(16 สัปดาห์ ก่อน)
436 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(22 สัปดาห์ ก่อน)
731 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(30 สัปดาห์ ก่อน)
645 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(39 สัปดาห์ ก่อน)
942 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(41 สัปดาห์ ก่อน)
1,849 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(50 สัปดาห์ ก่อน)
844 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(63 สัปดาห์ ก่อน)
1,056 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(75 สัปดาห์ ก่อน)
1,396 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(107 สัปดาห์ ก่อน)
2,402 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(128 สัปดาห์ ก่อน)
1,573 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(155 สัปดาห์ ก่อน)
1,943 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(159 สัปดาห์ ก่อน)
1,346 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(159 สัปดาห์ ก่อน)
1,760 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(167 สัปดาห์ ก่อน)
1,660 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(167 สัปดาห์ ก่อน)
1,879 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(175 สัปดาห์ ก่อน)
1,590 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(176 สัปดาห์ ก่อน)
2,077 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(182 สัปดาห์ ก่อน)