040266 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563, 09:33:51 (64 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการบริษัท (Managing Director) แต่คนใหม่ที่จะมาแทนจะมาถ่ายทอดงานต่อจากคนเก่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นบริษัทจึงอยากจะยืนยันขั้นตอนตอนการบรรจุต่างด้าวว่าหากบริษัทดำเนินการแบบนี้จะถูกต้องหรือไม่

 1. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวคนใหม่ มาปฏิบัติงานชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. ขอรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด (คนใหม่)
 3. ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (คนใหม่)

เมื่อทราบวันที่คนเก่าจะกลับประเทศ

 1. ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าว (คนเก่า)
 2. ยกเลิกใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด (คนเก่า)
 3. แจ้งพ้นหน้าที่ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัด (คนเก่า)
 4. ขออนุมัติตำแหน่ง Managing Director ใหม่ (สำหรับคนใหม่)
 5. ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าว *ออกจากตำแหน่งชั่วคราว* (คนใหม่)
 6. ยกเลิกใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด *ออกจากตำแหน่งชั่วคราว*  (คนใหม่)
 7. แจ้งพ้นหน้าที่ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัด *ออกจากตำแหน่งชั่วคราว* (คนใหม่)
 8. ขอบรรจุคนต่างด้าวคนใหม่เข้าตำแหน่ง Managing Director
 9. ขอรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด (คนใหม่)
 10. ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (คนใหม่)
 11. ขอบรรจุคนต่างด้าวคนใหม่เข้าตำแหน่ง Managing Director
 12. ขอรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด (คนใหม่)
 13. ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (คนใหม่)

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563, 12:06:15 (64 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขั้นตอนที่สอบถาม ถูกต้อง แล้วครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10 (60 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขออัพเดตข้อมูลล่าสุดดังนี้

ปัจจุบัน BOI ได้ปรับปรุงการแจ้งช่างฝีมือพ้นตำแหน่ง ดังนี้

1. กรณีที่ยื่นคำร้องแจ้งช่างต่างชาติพ้นตำแหน่ง ระบบจะยังเก็บตำแหน่งนั้นไว้ต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

2. หากบริษัทมีช่างต่างชาติคนใหม่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่นั้น สามารถยื่นขอบรรจุช่างต่างชาติคนใหม่ได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติตำแหน่งนั้นใหม่

3. หากตำแหน่งเดิมที่ว่างลง มีอายุเหลือไม่ถึง 90 วัน บริษัทสามารถยื่นคำร้องขอยกเลิกตำแหน่งนั้น เพื่อยื่นขอตำแหน่งใหม่พร้อมกับการขอบรรจุช่างต่างชาติคนใหม่ ก็ได้ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด