040266 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564, 11:21:10 (28 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีทางบิรษัท มีหลายบัตร ซึ่งบัตร หนึ่งตำแหน่งว่างอยุ๋   เราสามารถให้ช่างฝีมือ ที่อยู่บัตรเดิม ย้ายไปบรรจุได้หรือไม่( โดยบัตรเดิม ใบอนุญาติทำงานจะครบ 2 ปี) 

1. กรณีสามารถย้ายได้ เเต่ตำแหน่งใหม่สูงกว่าตำแหน่งเดิม

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564, 17:00:24 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขอย้ายช่างฝีมือต่างชาติจากตำแหน่งเดิม ไปทำงานในตำแหน่งใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

1.ยื่นขออนุมัติตำแหน่งใหม่ให้ได้รับการอนุมัติเสร็จสิ้นก่อน (พร้อมตรวจสอบว่าช่างต่างชาติที่จะบรรจุมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของตำแหน่งนี้)

2.ยื่นแจ้งพ้นช่างต่างชาติในตำแหน่งเดิม

3.ติดต่อ ตม. และแรงงาน เพื่อแจ้งพ้นระยะเวลาอยู่ในประเทศและการทำงาน ตามที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 2

4.ยื่นบรรจุช่างต่างชาติในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1

5.ติดต่อ ตม. และแรงงาน เพื่อต่ออายุวีซ่าและทำใบอนุญาตทำงาน  ตามที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4

สำคัญ! ทั้งนี้ การดำเนินการข้อ 4 และ 5 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศหลังการแจ้งพ้นตำแหน่งตามข้อ 2 ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564, 11:00:38 (21 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

 กรณี ขอยื่นบรรจุตำแหน่ง

- PERSONAL HISTORY ไม่มี เเต่มีหนีงสือ Retirement Certificate มากกว่า 2 บริษัท เเต่เป็นภาษญี่ปุ่น สามารถใช้ยื่นเข้าระบบได้ไหมคะ

- ถ้าไม่ได้ต้องแปลเป็นไทยหรืออังกฤษให้สถาบันที่ไทยรับรองการแปลได้ใช่ไหมคะ

-ส่วน Retrirement  certification ระบุเเต่ช่วงเวลาในการทำงานอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564, 11:34:27 (21 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เอกสารประวัติการทำงาน เพื่อยื่นขอบรรจุช่างฝีมือ

1.ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทนายจ้างที่ช่างฝีมือปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เท่านั้น (บริษัทที่จะรับบรรจุช่างฝีมือ จะออกเอกสารรับรองแทนบริษัทนายจ้างเก่าไม่ได้)

2.ต้องมีข้อมูลดังนี้
- ชื่อบริษัทนายจ้าง ที่ตั้ง ข้อมูลในการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
- ชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามในเอกสาร และตราประทับ (ถ้ากฎหมายประเทศนั้นๆ กำหนดให้ต้องมี)
- ชื่อและนามสกุลช่างฝีมือ
- ตำแหน่ง แผนก/กอง เดือน/ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น

3.กรณีช่างฝีมือเคยปฏิบัติงานในหลายบริษัท สามารถยื่นหนังสือรับรองของหลายบริษัทได้

4.ระยะเวลาการปฎิบัติงานที่ตรงกับตำแหน่งที่จะขอบรรจุ ต้องรวมไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขของตำแหน่งนั้นๆ (เช่น 2 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น)

5.กรณีหนังสือรับรองไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษ ต้องให้สถาบันการแปลเอกสาร แปลเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ พร้อมกับลงนามประทับตรารับรองการแปลเอกสาร โดยในการยื่นต่อ BOI ให้ยื่นทั้งเอกสารภาษาต้นฉบับและเอกสารแปล ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564, 16:52:16 (21 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากคะ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด