บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว / การนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาติดตั้งเครื่องจักร
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563, 14:00:57 (58 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องจากบริษัทมีแผนการผลิตภัณฑ์ใหม่  และต้องนำเข้าช่างฝีมือซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า จากต่างประเทศจำนวน 144 คน

โดยมีกำหนดในการเริ่มแผนการผลิตใหม่ และช่างฝีมือต้องเข้ามาประเทศไทย ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 

ดังนั้นจึงขอปรึกษาแนวทางและขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติเพื่อที่จะประสานงานในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนดไว้

หากมีรายละเอีดยที่เป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้มีการสื่อสารกับต่างชาติได้เร็วขึ้น

บริษัท แค.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41 (58 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การนำเข้าช่างต่างชาติเข้ามาติดตั้งเครื่องจักร สามารถขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราว ไม่เกิน เดือน ได้

โดยการยื่นคำขอผ่านระบบ Single Window Visa & Work Permit System -- https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php

ซึ่งสามารถเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ ที่ BOI จัดขึ้นเป็นประจำ


กรณีที่สอบถาม จะมีช่างต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นจำนวนมาก

จึงควรจัดเตรียมเอกสารคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดการปฏิบัติ เป็นเอกสารแนบยื่นเข้าไปพร้อมกับ เพื่อให้ ฺBOI เห็นภาพรวมทั้งหมดด้วย ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด