ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด

  1. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม IC หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ BOI หรือ IC เท่านั้น
  2. ต้องใช้อีเมล์ขององค์กรในการสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด เว้นแต่เป็นสมาชิกสมาคม IC ในนามบุคคล จึงจะลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ส่วนตัว เช่น hotmail หรือ gmail ได้
  3. สมาชิกสมาคม IC 1 ราย สามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการเว็บบอร์ดได้เพียง 1 อีเมล์เท่านั้น
  4. หลังจากสมัครลงทะเบียนสมาชิกเว็บบอร์ด ท่านจะได้รับอีเมล์อัตโนมัติตอบกลับภายใน 1 นาที เพื่อให้ท่าน click link ในอีเมล์เพื่อเริ่มใช้งาน (หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาตรวจสอบใน junk box ด้วย)
  5. กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เช่น ระบบแจ้งว่าอีเมล์ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับสมาคม หรือไม่ได้รับอีเมล์อัตโนมัติเพื่อให้ยืนยัน ฯลฯ ท่านสามารถส่งเมล์แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ admin@faq108.co.th หรือ faq108@hotmail.com
อีเมล์ *  กรุณาใช้อีเมล์ที่สมัครไว้กับสมาคม IC เท่านั้น
รหัสผ่าน *  6-15 ตัวอักษร และต้องกรอกให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง
นามแฝง *  3-15 ตัวอักษร Click ที่นี่ เพื่ออ่านคำแนะนำการตั้งนามแฝง
ชื่อ - สกุล *
รหัสสมาชิก IC  สำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิก IC
ชื่อบริษัท  หากได้รับส่งเสริมจะต้องกรอกชื่อบริษัทด้วย
สถานะ * ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
เลขที่บัตรส่งเสริม * กิจการที่ได้รับส่งเสริม *
ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
เงื่อนไข * ผู้ให้บริการมีสิทธิยุติการให้บริการในกรณีที่สมาชิกกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
ผู้ให้บริการมีสิทธิยุติการให้บริการแก่สมาชิกที่นำ username / password ไปให้ผู้อื่นใช้
ผู้ให้บริการมีสิทธิยุติการให้บริการแก่สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขและกฎระเบียบในการใช้งานเว็บบอร์ด Click ที่นี่ เพื่ออ่านกฎระเบียบ
ความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลในเว็บบอร์ดไปใช้ ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับผู้ให้บริการ
สมาชิกเว็บบอร์ดจะต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นพนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคม IC หรือเป็นเจ้าหน้าที่ BOI หรือสมาคม IC เท่านั้น
สมาชิกสมาคม IC ที่เป็นบริษัทที่ได้รับส่งเสริม สามารถตั้งคำถามหรือตอบคำถามในเว็บบอร์ดได้
สมาชิกที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่ได้รับส่งเสริม สามารถอ่านเว็บบอร์ดได้ แต่ไม่สามารถตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้