mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558, 12:53:15 (323 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีทางริษัทนำเข้าชิ้นส่วนโดยใช้สิทธิ BOI เพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส่งงานขายให้ลูกค้า แต่ต่อมาภายหลังทางลูกค้าไม่มีorder จึงทำให้มียอดbalance ค้างใน MML

กรณี้ทางบริษัทต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558, 14:39:58 (323 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีมีวัตถุดิบค้างคงเหลือในสต็อค สามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่น

1. ขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า หลังจากนั้นจะนำไปจำหน่ายในประเทศก็ได้

2. ขอส่งคืนไปต่างประเทศโดยไม่มีภาระภาษี

3. ขอทำลายและชำระภาษีตามสภาพเศษซาก (ถ้ามี)

4. เก็บรักษาไว้ก่อน จนกว่าจะสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าส่งออก

แต่ถ้าระยะเวลาการยกเว้นภาษีวัตถุดิบสิ้นสุดลง จะต้องเคลียร์ยอดคงเหลือให้เป็น 0 ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะมีภาระภาษีเกิดขึ้นครับ

==========================================================

การตั้งชื่อกระทู้คำถาม ขอความร่วมมือช่วยตั้งชื่อที่อ่านแล้วเข้าใจประเด็นที่ต้องการถามด้วยครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558, 15:30:15 (323 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

กรณีขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ต้องรวมถึง เบี้ยปรับ vat 1.5% ต่อเดือนด้วยหรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558, 17:20:04 (323 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า จะต้องชำระตามนี้ครับ

  • อากรขาเข้า และ VAT ตามสภาพและพิกัดศุลกากร ณ วันนำเข้า
  • เงินเพิ่ม VAT 1.5% ต่อเดือน
  • เบี้ยปรับ VAT 1 เท่า
mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558, 08:55:22 (322 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

กรณีทำลายและขอชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซาก

1. Inspector ของ BOI ติดต่ออย่างไรได้ค่ะ

2. ภาษีตามสภาพเศษซาก ติดต่อชำระที่กรมศุลกากร ใช่หรือไม่ค่ะ และต้องชำระภาษีกี่ %

 

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558, 12:41:16 (322 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

1. รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบส่วนสูญเสียจาก BOI ค้นหาได้จากประกาศ BOI ตาม Link นี้

โดยพิมพ์คำว่า ตรวจสอบ ในช่องคำค้นหา และเลือกหมวดหมู่เป็น วัตถุดิบ

2. เมื่อได้รับอนุญาตจาก BOI ให้ชำระภาษี ต้องไปชำระภาษีต่อกรมศุลกากร โดยกรมศุลฯจะเป็นผู้ประเมินพิกัด ตามสภาพเศษซากนั้นๆ

หรือจะสอบถามกับ บ.ชิปปิ้ง ก็น่าจะทราบอัตราภาษีของเศษซากครับ

pang โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564, 09:09:49 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

สอบถาม Admin ค่ะ ในกรณีที่เราส่งสินค้าให้ลูกค้าและลูกค้านำไปส่งออกแต่ทางเราได้ยอดใบขนมาตัดบัญชีไม่ครบ ทำให้มียอดค้างที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี

ในกรณีนี้เราจะเคลียร์ยอด balance ให้เป็น 0 

เราต้องขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า ใช่ไหมค่ะ

(จะเคลียร์ปิดบริษัทค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564, 12:45:01 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

การชำระภาษีวัตถุดิบที่ไม่ได้ส่งออก จะต้องชำระภาษีตามสภาพ ณ วันนำเข้า ซึ่งจะมีค่าปรับ VAT ด้วย ครับ

pang โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564, 15:52:01 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ 

-ใช้แบบฟอร์ม F IN RM 32-03  ใช่ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564, 19:29:24 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

การขอชำระภาษีวัตุดิบกรณียังไม่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์มาตรา 36 ใช้เอกสารดังนี้

- หนังสือบริษัทเรื่องขอชำระภาษีวัตถุดิบ (ร่างขึ้นได้เอง)

- ใบสรุปปริมาณวัตถุดิบ ตามแบบ F IN RM 35-03 หน้าที่ 2/3 และ 3/3 อย่างละ 3 ชุด

- ภาพแคปหน้าจอระบบสั่งปล่อยออนไลน์ ที่แสดงเลขอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบงวดที่ต้องการชำระภาษี

- สำเนาใบขนสินค้าขาเข้างวดที่ต้องการชำระภาษี

โดยให้กรรมการลงนามประทับรับรองเอกสารทุกฉบับ ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564, 19:31:46
pang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564, 08:30:52 (25 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

เรียน Admin

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด