บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (10)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (24)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (24)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (36)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (28)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (8)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (12)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (4)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (8)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (20)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
19 ADMIN 20 ตุลาคม 2564, 12:50:40
(2 วัน ก่อน)
242 SANIC2015 31 สิงหาคม 2564, 11:21:29
(7 สัปดาห์ ก่อน)
ขอใช้สิทธิมาตรา36
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
250 ADMIN 20 สิงหาคม 2564, 14:37:00
(8 สัปดาห์ ก่อน)
3,842 Chihiro 10 สิงหาคม 2564, 17:40:03
(10 สัปดาห์ ก่อน)
236 ADMIN 7 สิงหาคม 2564, 13:35:21
(10 สัปดาห์ ก่อน)
222 ADMIN 5 สิงหาคม 2564, 15:35:19
(11 สัปดาห์ ก่อน)
875 Khun Ao 12 กรกฏาคม 2564, 14:12:30
(14 สัปดาห์ ก่อน)
340 ADMIN 7 กรกฏาคม 2564, 17:02:30
(15 สัปดาห์ ก่อน)
322 ADMIN 6 กรกฏาคม 2564, 16:00:05
(15 สัปดาห์ ก่อน)
3,454 ADMIN 2 กรกฏาคม 2564, 13:06:01
(16 สัปดาห์ ก่อน)
303 SANIC2015 1 กรกฏาคม 2564, 13:20:00
(16 สัปดาห์ ก่อน)
332 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 18:00:36
(16 สัปดาห์ ก่อน)
1,510 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 13:29:08
(16 สัปดาห์ ก่อน)
351 ADMIN 2 มิถุนายน 2564, 15:02:05
(20 สัปดาห์ ก่อน)
636 Jindapon 1 มิถุนายน 2564, 14:41:50
(20 สัปดาห์ ก่อน)
456 ADMIN 5 พฤษภาคม 2564, 15:26:04
(24 สัปดาห์ ก่อน)
ตัดบัญชีใบขนBOI & FROM E
ในหมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ
541 ADMIN 28 เมษายน 2564, 16:08:50
(25 สัปดาห์ ก่อน)
4,177 pang 29 มีนาคม 2564, 08:30:52
(29 สัปดาห์ ก่อน)
2,730 ADMIN 25 มีนาคม 2564, 10:33:03
(30 สัปดาห์ ก่อน)
570 ADMIN 12 มีนาคม 2564, 12:26:55
(32 สัปดาห์ ก่อน)