บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (9)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (24)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (23)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (35)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (28)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (8)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (3)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (8)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (20)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
549 Khun Ao 12 กรกฏาคม 2564, 14:12:30
(2 สัปดาห์ ก่อน)
75 ADMIN 7 กรกฏาคม 2564, 17:02:30
(2 สัปดาห์ ก่อน)
85 ADMIN 6 กรกฏาคม 2564, 16:00:05
(2 สัปดาห์ ก่อน)
3,166 ADMIN 2 กรกฏาคม 2564, 13:06:01
(3 สัปดาห์ ก่อน)
88 SANIC2015 1 กรกฏาคม 2564, 13:20:00
(3 สัปดาห์ ก่อน)
103 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 18:00:36
(4 สัปดาห์ ก่อน)
1,226 ADMIN 28 มิถุนายน 2564, 13:29:08
(4 สัปดาห์ ก่อน)
169 ADMIN 2 มิถุนายน 2564, 15:02:05
(7 สัปดาห์ ก่อน)
340 Jindapon 1 มิถุนายน 2564, 14:41:50
(7 สัปดาห์ ก่อน)
272 ADMIN 5 พฤษภาคม 2564, 15:26:04
(11 สัปดาห์ ก่อน)
ตัดบัญชีใบขนBOI & FROM E
ในหมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ
350 ADMIN 28 เมษายน 2564, 16:08:50
(12 สัปดาห์ ก่อน)
3,806 pang 29 มีนาคม 2564, 08:30:52
(17 สัปดาห์ ก่อน)
2,442 ADMIN 25 มีนาคม 2564, 10:33:03
(17 สัปดาห์ ก่อน)
391 ADMIN 12 มีนาคม 2564, 12:26:55
(19 สัปดาห์ ก่อน)
452 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2564, 16:30:35
(21 สัปดาห์ ก่อน)
426 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2564, 13:34:52
(21 สัปดาห์ ก่อน)
475 ADMIN 17 กุมภาพันธ์ 2564, 15:23:31
(22 สัปดาห์ ก่อน)
592 ADMIN 12 มกราคม 2564, 15:11:54
(27 สัปดาห์ ก่อน)
531 ADMIN 6 มกราคม 2564, 15:16:36
(28 สัปดาห์ ก่อน)
3,012 Khun Ao 9 ธันวาคม 2563, 10:33:19
(32 สัปดาห์ ก่อน)