บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (9)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (24)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (22)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (34)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (28)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (8)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (3)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (18)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
41 ADMIN 7 พฤษภาคม 2564, 15:06:59
(4 วัน ก่อน)
51 ADMIN 5 พฤษภาคม 2564, 15:26:04
(6 วัน ก่อน)
ตัดบัญชีใบขนBOI & FROM E
ในหมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ
166 ADMIN 28 เมษายน 2564, 16:08:50
(1 สัปดาห์ ก่อน)
3,456 pang 29 มีนาคม 2564, 08:30:52
(6 สัปดาห์ ก่อน)
2,071 ADMIN 25 มีนาคม 2564, 10:33:03
(6 สัปดาห์ ก่อน)
200 ADMIN 12 มีนาคม 2564, 12:26:55
(8 สัปดาห์ ก่อน)
212 MIT_G2 11 มีนาคม 2564, 10:00:17
(8 สัปดาห์ ก่อน)
264 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2564, 16:30:35
(10 สัปดาห์ ก่อน)
229 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2564, 13:34:52
(10 สัปดาห์ ก่อน)
294 ADMIN 17 กุมภาพันธ์ 2564, 15:23:31
(11 สัปดาห์ ก่อน)
394 ADMIN 12 มกราคม 2564, 15:11:54
(17 สัปดาห์ ก่อน)
335 ADMIN 6 มกราคม 2564, 15:16:36
(17 สัปดาห์ ก่อน)
2,700 Khun Ao 9 ธันวาคม 2563, 10:33:19
(21 สัปดาห์ ก่อน)
668 ADMIN 7 ธันวาคม 2563, 16:16:16
(22 สัปดาห์ ก่อน)
2,389 ADMIN 24 พฤศจิกายน 2563, 17:16:09
(23 สัปดาห์ ก่อน)
504 ADMIN 4 พฤศจิกายน 2563, 16:05:18
(26 สัปดาห์ ก่อน)
476 Suji 29 ตุลาคม 2563, 10:12:59
(27 สัปดาห์ ก่อน)
484 040266 29 ตุลาคม 2563, 08:38:49
(27 สัปดาห์ ก่อน)
491 Khun Ao 26 ตุลาคม 2563, 08:52:04
(28 สัปดาห์ ก่อน)
490 Suji 22 ตุลาคม 2563, 21:08:22
(28 สัปดาห์ ก่อน)