บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (10)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (26)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (24)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (36)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (9)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (31)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (9)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (13)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (4)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (8)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (20)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
สูตรการผลิต
ในหมวดหมู่ย่อย: สูตรการผลิต
1,502 ADMIN 4 กรกฏาคม 2565, 12:15:01
(9 ชั่วโมง ก่อน)
1,118 ADMIN 1 กรกฏาคม 2565, 13:41:37
(3 วัน ก่อน)
19 ADMIN 29 มิถุนายน 2565, 14:46:18
(5 วัน ก่อน)
2,441 ADMIN 14 มิถุนายน 2565, 16:55:46
(2 สัปดาห์ ก่อน)
28,514 Khun Ao 14 มิถุนายน 2565, 14:11:50
(2 สัปดาห์ ก่อน)
143 ADMIN 11 พฤษภาคม 2565, 10:47:23
(7 สัปดาห์ ก่อน)
134 ADMIN 5 พฤษภาคม 2565, 19:50:19
(8 สัปดาห์ ก่อน)
2,315 ADMIN 25 เมษายน 2565, 19:47:29
(10 สัปดาห์ ก่อน)
1,767 Khun Ao 9 เมษายน 2565, 09:19:13
(12 สัปดาห์ ก่อน)
3,837 ADMIN 17 มีนาคม 2565, 12:59:09
(15 สัปดาห์ ก่อน)
573 ADMIN 9 ธันวาคม 2564, 15:51:22
(29 สัปดาห์ ก่อน)
571 ADMIN 6 ธันวาคม 2564, 16:29:27
(30 สัปดาห์ ก่อน)
567 ADMIN 25 พฤศจิกายน 2564, 13:04:58
(31 สัปดาห์ ก่อน)
593 ADMIN 22 พฤศจิกายน 2564, 11:29:22
(32 สัปดาห์ ก่อน)
606 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2564, 16:45:32
(32 สัปดาห์ ก่อน)
608 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2564, 14:27:37
(32 สัปดาห์ ก่อน)
1,564 ZATH 26 ตุลาคม 2564, 13:24:17
(35 สัปดาห์ ก่อน)
676 ADMIN 20 ตุลาคม 2564, 12:50:40
(36 สัปดาห์ ก่อน)
875 SANIC2015 31 สิงหาคม 2564, 11:21:29
(43 สัปดาห์ ก่อน)
ขอใช้สิทธิมาตรา36
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
793 ADMIN 20 สิงหาคม 2564, 14:37:00
(45 สัปดาห์ ก่อน)