Jindapon โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564, 09:13:54 (20 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เปิดดำเนินการแล้วเรียบร้อยค่ะ

เนื่องจากทางบริษัทมีขอแก้ไข "เพิ่มกำลังการผลิตโดยเพิ่มเวลาทำงาน" ดังนั้นกำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี
ก่อนแก้ไข 20412000
หลังแก้ไข 24494400

สอบถามค่ะ  

สามารถแก้ไข max_stock อีกได้หรือไม่คะ เพราะมีการผลิตชิ้นต่อปีที่เพิ่มขึ้นค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564, 15:06:59 (20 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

Max Stock วัตถุดิบ จะได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเท่ากับ 4 เดือนของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริม

ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว แต่หากได้รับอนุมัติให้เพิ่มกำลังผลิตโดยการเพิ่มเวลาทำงาน และได้แก้ไขบัตรส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถแก้ไข Max Stock วัตถุดิบให้เป็น 4 เดือนของกำลังผลิตใหม่ตามบัตรส่งเสริมได้


จากการตรวจสอบ ทราบว่า BOI ได้มอบหมายให้สมาคม IC ทำการแก้ไข Max Stock ให้เป็น 4 เดือนของกำลังผลิตที่ได้รับอนุมัติล่าสุด โดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของบริษัทให้ไม่ต้องยื่นขอแก้ไข Max Stock เอง

แต่ปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่าสมาคม IC ได้พัฒนาโปรแกรมการแก้ไข Max Stock อัตโนมัตินี้เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่

หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564, 13:23:32 (16 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ปัจจุบันสมาคม IC ยังไม่ได้พัฒนาระบบให้อัพเดต Max Stock ให้เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนของกำลังผลิตที่บริษัทได้รับอนุมัติให้แก้ไขบัตรส่งเสริม

ดังนั้น หากบริษัทได้รับอนุมัติแก้ไขเพิ่ม/ลดกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม ให้ยื่นแก้ไข Max Stock ผ่านระบบ RM Online ตามขั้นตอนปกติ ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564, 14:41:50 (16 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ขอบคุณค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด