บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การดำเนินการอื่นๆ / อื่นๆ / Asset List ที่ยื่น ณ ตอนเปิดดำเนินการ
Jindapon โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 11:01:46 (9 สัปดาห์ ก่อน)
Top

Asset List ที่ยื่นเปิดดำเนินการไปแล้ว หลังจากที่เปิดดำเนินการแล้ว ณ ปัจจุบัน ไม่มีใช้แล้วหรือหมดสิ้นแล้ว เช่นใบมีด หรือวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ สามารถนำตัดออกจากรายการที่ยืนไว้ ณ ตอนขอเปิดดำเนินการได้ไหม  ทาง auditor ฝ่ายบัญชีสอบถามมาว่าสามารถตัดออกได้ไหม มีผลกระทบกับทาง boi ไหม


ดังนั้นอยากสอบถาม

1.สามารถตัดออกจากรายการ Asset List ได้ไหม ต้องดำเนินการอย่างไรแนะนำด้วยค่ะ หรือต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่กองโดยตรงคะ 
ขอบคุณค่ะ
2. ราคาเครื่องจักรใน Asset List ที่ยื่น ณ ขอเปิดดำเนินการ กับ ใน invoice ไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขได้ไหมคะ กรณีเปิดดำเนินการแล้ว (สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษ๊ีเงินได้นิติบุคคล หมดสิ้นปีนี้ค่ะ)

แก้ไขโดย Jindapon เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 11:52:59
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 12:04:39 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ไม่ทราบว่าต้องการสอบถามในประเด็นการขอจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28 ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง

หรือต้องการสอบถามว่า สินทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวง ที่บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ ณ วันขออนุญาตเปิดดำเนินการ สามารถจำหน่ายออกจากโครงการได้หรือไม่ ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 13:58:57 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สินทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวง ที่บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ ณ วันขออนุญาตเปิดดำเนินการ ค่ะ        และมีปัญหากับราคาทุนเครื่องจักร สำหรับบันทึกทางบัญชี จะตัดออกอย่างไรได้บ้าง

คำถามค่ะ
1. อย่างเช่น ลำดับที่ 225 (ตามภาพด้านล่างนะคะ) คือ ใบมีด ณ ปัจจุบัน ไม่มีของแล้วหรือผู้ใช้งานอาจทิ้งไปแล้ว บริํษัทตัดบัญชี 5 ปี แล้วจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้ต่อเพื่อตัดรายการออกจาก List  ในโครงการได้

2. ลำดับที่ 231 ราคาที่แจ้งไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน 169,233.31 บาท แต่ใน invoice กับ ที่สั่งปล่อยในระบบ EMT 175,433.8855 บาท หากเป็นเช่นนี้จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ตรงกันไหม หรือข้อมูลในเอกสารไม่ต้องสนใจ ให้ยึดจาก invoice และ ข้อมูลที่สั่งปล่อยในระบบแทน

3. เนื่องจากตัวเลขไม่ตรงกัน ทำให้มีผลกระทบกับราคาทุน สำหรับฝ่ายบัญชี  ดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่ถูกต้องค่ะ


ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 15:34:16 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ตอบคำถามดังนี้

1. ใบมีด หากนำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28 และนำเข้าเกิน 5 ปีแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตจำหน่ายออกจากโครงการ โดยไม่มีภาระภาษีอากร

2. มูลค่าเครื่องจักรที่บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ กับมูลค่าเครื่องจักรที่แจ้งในระบบ eMT หากไม่ตรงกัน ไม่ต้องยื่นแก้ไขใดๆ

3. ตัวเลขสำหรับฝ่ายบัญชีของบริษัท เป็นตัวเลขตามทะเบียนสินทรัพย์และงบการเงิน ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่แจ้งในระบบ eMT ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 15:54:42 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

3. ตัวเลขสำหรับฝ่ายบัญชีของบริษัท เป็นตัวเลขตามทะเบียนสินทรัพย์และงบการเงิน ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่แจ้งในระบบ eMT ครับ
คำถามเพิ่มเติม สำหรับคำตอบ ข้อ. 3 ค่ะ

หลังจากที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากโครงการ แล้ว สามารถตัดออกจากทะเบียนทรัพย์ได้หรือไม่ ออกจากราคาทุนด้วยค่ะ กรณีนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบถามมาค่ะ 

แก้ไขโดย Jindapon เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 15:58:04
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 16:41:27 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เมื่อได้รับอนุญาตจำหน่ายออกจากโครงการ คือจะไม่ใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการนั้นอีกต่อไป จึงต้องตัดออกจากบัญชีสินทรัพย์ของโครงการนั้น ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด