บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ภาพรวม / การขอใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
Kook โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 16:04:14 (9 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมบีโอไอ

ถ้าบริษัทฯ จะเริ่มทำกิจการ non boi เพิ่มเติม คือทำกาวผลิตแล้วส่งออก โดยบริษัทฯจะนำเข้าโดยการเสียภาษีสำหรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตกาวทั้งหมด  บริษัทฯ ขอเรียนปรึกษาว่า

1.บริษัทสามารถนำเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมและตัดบัญชีโดยปลอดภาระภาษีแล้ว 5 ปี มายื่นบีโอไอ เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่นได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หรือสามารถดำเนินใดได้บ้าง

2.หรือบริษัทฯ จะต้องซื้อเครื่องจักรมาเพื่อผลิตกาว  เพื่อส่งขายไปต่างประเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมบีโอไอ

ขอได้โปรดแนะนำบริษัทด้วยค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 16:17:44 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามดังนี้

1. หากบริษัทจะนำเครื่องจักรที่นำเข้าโดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากร ไปผลิตสินค้าอื่นที่ไม่ได้ระบุในบัตรส่งเสริม

- สามารถยื่นขออนุญาตนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.7/2559 ข้อ 5 แต่จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วเท่านั้น

2. กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการ

- หากสินค้าใหม่ที่จะผลิต อยู่ในข่ายที่จะได้รับส่งเสริม อาจยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมได้ แต่จะต้องไม่ทำให้กำลังผลิตที่ได้รับการส่งเสริม เพิ่มไปจากเดิม

3. กรณีที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรมาใหม่

- หากสินค้าใหม่ที่จะผลิต อยู่ในข่ายที่จะได้รับส่งเสริม สามารถยื่นขอรับส่งเสริมเป็นกิจการขยาย (บัตรส่งเสริมฉบับที่ 2) ได้ แต่จะต้องไม่ใช้เครื่องจักรร่วมกันระหว่างบัตรที่ 1 และบัตรที่ 2 ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด