040266 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564, 15:30:06 (12 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณี บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์ อยู่ 4 บัตรส่งเสริม 1

1. เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก มี   2 โครงการ  

2.เกี่ยวกับ กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลืตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มี 1 โครงการ

3.เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  1 โครงการ

         เเต่ จะมีธุรกิจใหม่จะดำเนินการเปิด โครงการใหม่เพื่อขอบัตรใหม่ ซึ่งจะคล้ายกับ การผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก เป็นงาน Part automotive  ดังัน้นเราต้องดำเนินการอย่่างไรคะ  ยังไม่เคยทำเกี่ยวกับขอรับการส่งเสริมใหม่

1. เราต้องติดต่อยังไงคะ เราสามารยื่นออนไลหรือต้องไปติดต่อที่BOIก่อน

2. ใช้เวลาตั้งเเต่ติดต่อจนออกบัตรส่งเสริมใช้เวลาเท่าไหร่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564, 18:13:53 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีที่บริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติม (เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือชนิดเดียวกับที่ได้รับส่งเสริมอยู่เดิมก็ตาม)

สามารถยื่นขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ (ขยายกิจการ) ได้ แต่จะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ โดยไม่ใช้เครื่องจักรร่วมกันกับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม

1. การยื่นขอรับส่งเสริม สามารถยื่นทางออนไลน์ ระบบ e-Investment Promotion ได้

2. ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ กำหนดไว้ 15 - 90 วันทำการ ขึ้นกับขนาดการลงทุนของโครงการ ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564, 12:13:54 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

กรณี จะขอสิทธิ โครงการใหม่  เช่น นำเข้ามาประกอบ แล้ว ส่ง ขาย  ไม่มีฉีด  แบบนี้ สามารถ ขอโครงการได้หรือไม่  

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564, 13:11:29 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

หลักเกณฑ์การอนุมัติให้การส่งเสริมตาม ประกาศ กกท ที่ 2/2557

1. ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ (ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้)

2. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

3. ... 4..... 5....


การผลิตสินค้าที่มีเพียงขั้นตอนการประกอบ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติให้การส่งเสริมตามข้อ 1 และ 2 และข้ออื่นๆ จะไม่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564, 13:51:46 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

กรณีไม้ได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข สามารถขอรับส่งเสริมในประเภท 7.6 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)

ได้หรือไม่คะ  

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564, 18:25:04 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

กิจการ 7.6 ITC ปัจจุบันระงับการให้ส่งเสริมไปแล้ว

แต่เปิดให้การส่งเสริมใหม่ในกิจการ 7.37 IPO ตาม ประกาศ กกท ที่ ส.1/2564

โดยมีเงื่อนไข เช่น ต้องมีคลังสินค้า มีระบบ IT สำหรับจัดการคลังสินค้า และมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุสินค้า เป็นต้น

แต่ไม่รวมถึงการผลิตสินค้า หรือประกอบสินค้า ตามที่สอบถาม ซึ่งไม่สามารถขอรับส่งเสริมในข่ายของ IPO ได้ ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564, 08:19:44 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณมากนะคะ

SS โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564, 10:16:01 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ทางบริษัทฯ มีบัตรส่งเสริม BOI อยู่แล้ว 1 ใบ เกี่ยวกับผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีแผนการจะผลิตเคมีภัณฑ์ใหม่ ไลน์การผลิตใหม่ และมีลักษณะใกล้เคียงกับบัตรส่งเสริมที่มีอยู่ แต่จะนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตไลน์ใหม่ด้วย เรียนสอบถามดังนี้ค่ะ :-

1. บริษัทฯ ต้องขอรับการส่งเสริมใหม่ (โครงการขยาย) เข้าใจถูกต้องใช่มั้ยคะ เข้าข่าย 6.1 A4 ถูกต้องหรือไม่คะ 

2. ไม่ทราบว่าการขอรับการส่งเสริมโครงการขยาย ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ปกติ หรือไม่คะ

3. เงินลงทุนในโครงการขยายคือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนถูกต้องมั้ยคะ ในโครงการขยายสามารถใช้พื้นที่เดียวกับโครงการเดิมได้หรือไม่คะ

4. การนำเข้าเครื่องจักร หากเป็นการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว ไม่สามารถยกเว้นภาษีนำเข้าได้ใช่หรือไม่คะ และถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ ยกเว้นภาษีขาเข้าได้ตามปกติถูกต้องหรือไม่คะ

5.  ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ กำหนดไว้ 15 - 90 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริม ถูกต้องใช่หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

SS

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564, 18:08:58 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ตอบคำถามดังนี้ครับ

1.โครงการที่ได้รับส่งเสริม ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไขโครงการโดยมีการลงทุนเพิ่มเติมได้

จะต้องยื่นขอเป็นโครงการขยายกิจการ (ออกบัตรส่งเสริมฉบับที่ 2) ซึ่งต้องแยกการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ และแยกบัญชีรายรับรายจ่ายจากโครงการที่ 1 เพื่อคำนวณกำไรขาดทุนที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละโครงการ

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ให้ส่งเสริมในประเภท 6.1 สิทธิประโยชน์ A4

2.การขอรับส่งเสริมโครงการขยาย ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% เช่นเดียวกัน

3.ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

สามารถใช้พื้นที่อาคารโรงงานร่วมกับโครงการที่ 1 ได้ แต่ไม่นับค่าอาคารเป็นมูลค่าการลงทุน และควรแยกพื้นที่การติดตั้งเครื่องจักรออกจากโครงการที่ 1 โดยชัดเจน

4.สามารถขอใช้เครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศที่อายุไม่เกิน 10 ปีได้ ตาม ประกาศ กกท ที่ 6/2558 โดยมีเงื่อนไขคือ

- ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เครื่องจักรเก่าไม่เกิน 5 ปี ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า แต่ให้นับเป็นขนาดการลงทุน

- เครื่องจักรเก่า 5-10 ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และไม่นับเป็นขนาดการลงทุน

5.ถูกต้องครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564, 16:32:13 (6 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

"ขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ (ขยายกิจการ) ได้ แต่จะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ โดยไม่ใช้เครื่องจักรร่วมกันกับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม"

สอบถามค่ะ แล้วมีลักษณะไหนไหมคะ หรือ โครงการไหนที่สามารถใช้เครื่องจักรร่วมกับโครงการเดิมได้ โดยที่ไม่ต้องขอโครงการใหม่ 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564, 12:29:03 (6 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

1.กรณีเครื่องจักรที่จะใช้ร่วมกับโครงการเดิม ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก

- สามารถยื่นขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ (ขยายกิจการ) โดยระบุในคำขอ และชี้แจงต่อ BOI ว่าจะขออนุญาตใช้เครื่องจักรในขั้นตอน..... ร่วมกับโครงการเดิม

2.กรณีเครื่องจักรที่จะใช้ร่วมกับโครงการเดิม เป็นเครื่องจักรหลัก

- ปกติจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรหลักร่วมกับโครงการเดิม

- หากโครงการเดิมยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการ และจะขยายการลงทุนไม่เกิน 30% (หรือเกินกว่า 30% แต่สิทธิประโยชน์ไม่ต่างจากเดิม)  สามารถแก้ไขโครงการเดิมโดยไม่ยื่นเป็นโครงการขยายก็ได้ แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม

- กรณีโครงการเดิมเปิดดำเนินการเต็มโครงการและสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว หากการลงทุนใหม่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถยื่นขอรับส่งเสริมตาม ประกาศ กกท ที่ 1/2564 ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564, 13:12:55 (6 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

กิจการ 5.5 ปี2556 เปิดดำเนินการแล้ว 
ขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ (ขยายกิจการ) ขอทราบรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข สำหรับ (ขยายกิจการ) ค่ะ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้จากไหนรบกวนแนะนำค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564, 14:56:32 (6 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

กิจการประเภท 5.5 กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เป็น A2-A3 ตาม บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม

เงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ กำหนดตาม ประกาศ กกท ที่ 2/2557 ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด