DUCK โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564, 09:09:04 (28 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน เจ้าหน้าที่

 

บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ การซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องอัดอากาศและก๊าซ ประเภท  4.17 กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม

และจะได้รับงานเกี่ยวการซ่อมแซ่มก้านกระบอกสูบจากลูกค้าในประเทศเวียดนาม แต่เนื่องจากทางบริษัทจะต้องมีการจัดส่งก้านกระบอกสูบนี้ไปทำการเคลือบแข็งที่ประเทศสิงค์โปร

โดยมีกระบวนการ และการจัดส่งคร่าวๆ ดังนี้

  1. นำเข้าก้านกระบอกสูบจากลูกค้าในประเทศเวียดนาม มาที่บริษัทในประเทศไทย เพื่อทำการตรวจเช็คสภาพ ก่อนส่งไปเคลือบแข็ง
  2. ส่งก้านกระบอกสูบไปยังประเทศสิงค์โปร เพื่อทำการเคลือบแข็ง
  3. ส่งก้านกระบอกสูบจากประเทศสิงค์โปร กลับมาที่บริษัทในประทเศไทย เพื่อทำการตรวจเช็คความแข็ง และ สภาพโดยทั่วไป ก่อนที่จะทำการจัดส่งกลับคืนลูกค้า
  4. ส่งก้านกระบอกสูบหลังการซ่อมแซ่มกลับคืนไปยังลูกค้าที่ประเทศเวียดนาม 

 

ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ขอรบกวนปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่า ทางบริษัทสามารถใช้ สิทธิ์ BOI ได้หรือไม่คะ

ถ้าใช้สิทธิ์ BOI ได้ สามารถใช้ได้ทุกขั้นตอน หรือยกเว้นขั้นตอนไหนบ้าง

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564, 19:26:38 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การตอบคำถามบนเว็บบอร์ด FAQ108 ไม่ใช่การตอบคำถามโดย BOI หรือ IC 

เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทเท่านั้น


กรณีที่สอบถาม อาจดำเนินการได้ดังนี้

1.นำก้านกระบอกลูกสูบ เข้ามาจากต่างประเทศโดยขอใช้สิทธิมาตรา 36

2.ยื่นขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และเมื่อส่งออกแล้ว ให้ยื่นปรับยอด(ตัดบัญชี)วัตถุดิบ

3.นำก้านกระบอกลูกสูบที่ผ่านการชุบแข็งแล้ว เข้ามาจากต่างประเทศโดยขอใช้สิทธิมาตรา 36

4.ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และยื่นตัดบัญชีวัตถุดิบตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ครับ

DUCK โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564, 09:36:44 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สืบเนืองจาก ทางบริษัทของเรากำลังขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ  ซึงคาดว่าจะได้รับ Max stock  ในอีก 2 เดือน และถ้านำเข้ามาโดยสงวนสิทธิ์ BOI  ตามข้อ 1 และข้อที2การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ ทางเราจะสามารถทำได้หรือไม่คะ เพราะถ้าจะส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศต้องมี Max stock และ Project Code ก่อน 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564, 12:26:55 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขอส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ ต้องเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI ซึ่งต้องมีการระบุเลขที่/วันที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบรายการนั้นๆด้วย

ดังนั้น วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยชำระภาษีสงวนสิทธิ หรือนำเข้าโดยใช้ธนาคารค้ำประกันภาษี จึงไม่สามารถขอส่งไปต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด