MIT_G2 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564, 09:22:24 (28 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ 

บริษัทสามารถจำหน่ายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ก่อนชำระภาษีได้หรือไม่ หากไม่ มีบทลงโทษอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564, 12:36:41 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.5/2543 การจำหน่ายเศษซาก (ส่วนสูญนอกสูตรที่ผ่านการทำลายแล้ว) ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ในประเทศ จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซากก่อน จึงจะอนุญาตให้ตัดบัญชีวัตถุดิบ

2. กรณีจำหน่ายส่วนสูญเสียนอกสูตร หรือเศษซาก ก่อนการชำระภาษี อาจไม่สามารถตัดบัญชีได้ ซึ่งจะต้องขำระภาษีตามสภาพวัตถุดิบ ณ วันนำเข้า พร้อมค่าปรับ (ถ้ามี) ครับ

MIT_G2 โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564, 10:00:17 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564, 09:27:12 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

สวัสดีค่ะ แอดมิน ขอคำแนะนำและสอบถามดังนี้ค่ะ

1. เมื่อบริษัททำการผลิตผลิตภัณฑ์ และมีวัตถุดิบที่เสีย (NG) จากการผลิต บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ

2. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเสีย (NG) มีมูลค่าเชิงพานิชย์ บริษัทต้องดำเนินการอย่างไร (จำหน่ายในประเทศ หรือส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ)

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564, 11:43:58 (12 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

1. วัตถุดิบที่เสียจากการผลิตสินค้าตามบัตรส่งเสริม มี 2 กรณีคือ

   1.1 ส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต

         - หากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้ยื่นขอชำระภาษีตามสภาพเศษซาก ก่อนการจำหน่ายเศษซากวัตถุดิบนั้นๆ และไม่ต้องนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบ

         - หากไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถนำไปกำจัดได้โดยไม่ต้องแจ้ง BOI และไม่ต้องนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบ

   1.2 ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

         - ต้องยื่นขออนุมัติวิธีทำลาย และทำลายตามวิธีที่ได้รับอนุญาต หากเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้ยื่นขอชำระภาษีตามสภาพเศษซาก แล้วยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบต่อไป

2. กรณีผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วเป็นของเสีย ไม่สามารถส่งออกได้ ถือเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร และให้ดำเนินการตามข้อ 1.2 ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564, 16:40:41 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน ขอบคุณค่ะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วเสีย (NG)  คือ ส่วนสูญเสียตามสภาพผลิตภัณฑ์ ใช่หรือไม่คะ

2. วัตถุดิบ (R/M) ที่เสียใช้งานไม่ได้ก่อนเข้าขั้นตอนการผลิต คือ ส่วนสูญเสียตามสภาพวัตถุดิบ ใช่หรือไม่คะ

    และวัตถุดิบที่เสียเมื่อนำเข้าไปในขั้นตอนการผลิตแล้ว คือ ส่วนสูญเสียตามสภาพวัตถุดิบ ใช่หรือไม่คะ

3. ผลิตภัณฑ์ที่เสียระหว่างการ PROCESS คือ ส่วนสูญเสียตามสภาพ Semi Product ใช่หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564, 12:46:22 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

คำว่า "่ส่วนสูญเสียตามสภาพผลิตภัณฑ์" หรือ "ส่วนสูญเสียตามสภาพ Semi Product" ไม่ใช่คำที่อยู่ในประกาศ BOI

เป็นคำพูดที่อธิบายกับบริษัทว่าในการตัดบัญชีวัตถุดิบ จะแปลงปริมาณส่วนสูญเสีย ให้เป็นปริมาณวัตถุดิบรายการใด จำนวนเท่าใด ได้อย่างไร

จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดกับคำเหล่านี้ แต่ให้พิจารณาตามข้อเท็จจริง จะเข้าใจง่ายกว่า ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564, 08:57:49 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

เรียน แอดมิน ขอบคุณค่ะ ขอสอบถามเพิ่มค่ะ

* เมื่อเราใส่วัตถุดิบเข้าไปในขั้นตอนการผลิตแล้ว และเกิดการเสียหายระหว่างการผลิตไม่สามารถผลิตออกมาเป็นชิ้นงานได้

เวลาทีเราขออนุมัติวิธีทำลายจากสำนักงานฯ เราจะเรียก เป็นผลิตภัณฑ์เสีย หรือ เป็นวัตถุดิบเสีย คะ ขอคำแนะนำค่ะ

 

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564, 12:28:25 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

กรณีนำวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตแล้ว และเกิดการเสียหาย จะเรียกรวมๆ ว่าเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi Product) ซึ่งจะมีหลากหลายกรณีมาก เช่น 1) ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกแล้วเสียหาย 2) ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและประกอบกับชิ้นส่วนโลหะแล้วเสียหาย 3) ....... ฯลฯ

วิธีทำลาย Semi Product จึงอาจต้องแตกต่างตามสภาพของ Semi Product สั้นๆ ด้วย

การขออนุมัติวิธีทำลาย จึงอาจต้องแยกขอเป็นหลายกรณีตามกรรมวิธีการผลิตของบริษัทนั้นๆ

กรณีที่กรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อน ใช้วัตถุดิบหลายชนิด และเกิดการสูญเสียในหลายขั้นตอน ซึ่งต้องแยกทำลายด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ควรปรึกษากับ จนท BOI ที่รับผิดชอบโครงการของบริษัทโดยตรง เพื่อกำหนดวิธีทำลาย Semi Product แต่ละชนิด ตามความเหมาะสมต่อไป ครับ 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564, 14:12:30 (10 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เรียน แอดมิน ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด