DUCK โพสต์เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564, 08:55:26 (30 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมิน

เนื่องจาก Product Code เกิน 35 ตัวอักษร ซึ่งไม่สามารถยื่นสูตรการผลิตใน IC online ได้ ทางเราต้องดำเนินอย่างไรค่ะ

 

เพราะเท่าที่ดู จะมีให้ทำแบบฟอร์มหนังสือยื่นขอแก้ไขข้อมูลรุ่นของ ผลิตภัณฑ์(Model)ที่มีชื่อรุ่นเกิน 35 ตัวอักษร  ซึ่งแบบฟอร์มนี้เป็นแบบยื่น Paper  และต้องได้รับ นร จากสำนักงานการลงทุนก่อนถึงจะแก้ไขชื่อได้

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564, 18:49:41 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขออนุมัติสูตรการผลิตในระบ IC Online อนุญาตให้ชื่อผลิตภัณฑ์มีความยาวได้ไม่เกิน 512 ตัวอักษร และโมเดลมีความยาวได้ไม่เกิน 35 ตัวอักษร

กรณีที่สินค้าของบริษัทมีโมเดลที่ยาวเกินกว่า 35 ตัวอักษร แนะนำให้นำส่วนหน้าของโมเดล ไปต่อท้ายชื่อผลิตภัณฑ์

เช่น ผลิตภัณฑ์ Polo Shirt โมเดล long sleeve marine blue .......... 80 cotton 20 polyester XL

อาจยื่นขออนุมัติชื่อผลิตภัณฑ์เป็น Polo Shirt long sleeve marine blue .......... และโมเดลเป็น 80 cotton 20 polyester XL เป็นต้น ครับ

DUCK โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564, 08:44:16 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียนเจ้าหน้าที่

แล้วถ้าใบขนส่งออกไปแล้ว ซึ่งมีโมเดลความยาวเกิน 35 ตัวอักษร มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564, 13:34:52 (30 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ตามประกาศ สกท ที่ ป.9/2561 ข้อ 5 (1.1) กำหนดไว้ว่า การตัดบัญชีวัตถุดิบ ให้คีย์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในช่อง English dscription of goods และคีย์ชื่อโมเดลที่ได้รับอนุมัติในช่อง Product Code หรือ คีย์ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นที่ได้รับอนุมัติรวมกันในช่อง English dscription of goods โดยไม่คีย์ข้อมูลใดๆในช่อง Product Code ในใบขนสินค้าขาออก

แต่ทั้งนี้ ช่อง Product Code ในใบขนขาออก จะรองรับได้เพียง 35 ตัวอักษรเท่านั้น (ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ BOI กำหนดความยาวของโมเดลไม่เกิน 35 ตัวอักษร)


กรณีที่บริษัทแจ้งว่า ได้ส่งสินค้าออกไปแล้ว โดยมีชื่อโมเดลเกิน 35 ตัวอักษร นั้น

1.บริษัทอาจคีย์ชื่อสินค้าและโมเดลรวมกันในช่อง English dscription of goods

ซึ่งกรณีนี้ แนะนำให้ขออนุมัติสูตรการผลิตตามวิธีที่แจ้งไว้แล้วตามคำตอบก่อนหน้า คือตัดส่วนหน้าของโมเดลไปต่อท้ายชื่อสินค้า เพื่อให้โมเดลส่วนหลังที่เหลือมีความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร

หรือ 2.บริษัทอาจแยกคีย์ชื่อสินค้าในช่อง English dscription of goods และคีย์ชื่อโมเดล (ไม่เกิน 35 ตัวอักษร) ในช่อง Product Code

ซึ่งกรณีนี้ แนะนำให้ยื่นขออนมัติสูตรการผลิตให้ตรงกับที่ระบุในใบขนสินค้า


กรณีที่ยังมีข้อสงสัย ช่วยแจ้งด้วยว่า ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ต้องการสอบถามนั้น เมื่อดาวโหลดจากระบบ IC Online มาแล้ว ระบุชื่อสินค้าและชื่อโมเดลอย่างไร เพื่อจะได้ให้คำแนะนำต่อไปครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด