บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม / การขอนำกลับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปต่างประเทศ
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564, 14:43:09 (37 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่างประเทศ

แต่ภายหลังพบว่าส่งไปเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการ และต้องการนำผลิตภัณฑ์นั้นกลับเข้ามาโดยใช้สิทธิ์ BOI ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

บริษัทต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

บริษัท HA......

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564, 15:16:36 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1.การนำสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ กลับเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษรอากรตามมาตรา 36

BOI จะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นสินค้าที่ต้องนำกลับเข้ามาซ่อมเพื่อส่งกลับออกไป

เช่น บริษัทส่งออกไป 100 ชิ้น แต่ไม่ได้คุณภาพ 10 ชิ้น สามารถยื่นขออนุมัติบัญชีสต็อกของสินค้า return เพื่อนำสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ 10 ชิ้นนั้น เข้ามาซ่อมเพื่อส่งออกได้

โดยการนำเข้าจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36

2.กรณีที่สอบถาม หากเป็นการส่งออกสินค้าเกินกว่าปริมาณที่ระบุในใบขนสินค้า เช่น ใบขนสินค้าขาออกระบุ 100 ชิ้น แต่ส่งออกจริง 110 ชิ้น และลูกค้าต่างประเทศตีกลับสินค้าส่วนเกิน 10 ชิ้น

กรณีนี้ไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรของ BOI ตามข้อ 1 ได้

แต่สามารถยื่นเรื่องตรวจรับกลับคืนต่อกรมศุลกากร เพื่อนำสินค้าส่วนเกินนั้นกลับเข้ามาได้โดยไม่มีภาระภาษี

รายละเอียดตามข้อ 2 ขอให้ปรึกษากับกรมศุลกากร หรือบริษัทที่ปรึกษา (เช่น บ.ชิปปิ้ง) ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด