บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การขอรับส่งเสริม / การโอน/รับโอนกิจการ / รวมบัตรส่งเสริม 2 บริษัทเข้าด้วยกัน
DUCK โพสต์เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563, 15:15:33 (34 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ที่อยู่เดียวกัน แต่แยกเป็น 2 บริษัท และตอนนี้ บริษัท A,B จะยุบรวมกัน บริษัท B  จะเข้ามารวมกับ A

ดั้งนั้นจะมีกิจการบางส่วนที่ต้องโอนย้ายจาก บริษัท B มา บริษัท  A ทางเราต้องดำเนินการในด้าน "การโอน-รับกิจการ" หรือ "การควบรวมกิจการ"

ชื่อนิติบุคคลจะใช้ชื่อเดิม เป็น บริษัท A

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563, 17:59:21 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การควบกิจการ คือการที่ A ซื้อกิจการของ B

ซึ่งตาม พรบ ส่งเสริมการลงทุนระบุว่า หาก B โอนกิจการให้ผู้อื่น (A) บัตรส่งเสริมนั้นจะใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

แต่ถ้าผู้รับโอนกิจการ (A) ต้องการรับช่วงตามสิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่ของโครงการนั้น ก็จะต้องยื่นคำขอรับส่งเสริมต่อ BOI


การรวมกิจการ คือการที่ A และ B รวมกันโดยตั้งกิจการขึ้นใหม่ (เลขนิติบุคคลใหม่) ซึ่งจะใช้ชื่อเป็น A หรือ B หรือ C ก็แล้วแต่ แต่จะเป็นคนละนิติบุคคลกับ A และ B เดิม

กรณีนี้บัตรส่งเสริมทั้งของ A และ B ก็จะใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

หากบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะรับช่วงดำเนินการตามสิทธิประโยชน์ที่เหลือต่อ ก็จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมต่อ BOI เช่นกัน


กรณีที่สอบถาม เป็นกรณีแรก คือเป็นการที่ A ซื้อกิจการบางส่วนของ B ครับ

DUCK โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563, 09:49:46 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอโทษที่ถามไม่ละเอียดค่ะ

บริษัท B จะทำการปิดตัวลงและทำการย้ายผู้ถือหุ้นมายังบริษัท A ทั้งหมด และ ทางบริษัท A ในทางกฎหมายถือเป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัทเดิมที่ก่อนจะควบรวมกิจการ ดังนั้น บัตรส่งเสริมของบริษัท A และ B จึงจะสิ้นสุดอายุไปในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ควบรวมกิจการด้วยเช่นกัน

 

สรุป บริษัท A ยังอยู่และต้องตั้งชื่อใหม่ตามกฎหมายกำหนด สามารถตั้งชื่อ A แบบเดิมได้ หรือ C ก็ได้ ดั้งนั้น ทางบริษัทต้องดำเนินการกับ BOI เป็น "การควบรวมกิจการ" ใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 

///////////////////////////////

การควบรวมกิจการ

เมื่อบริษัท A และบริษัท B ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันเป็นบริษัทไม่ว่าจะใช้ชื่อเป็น A หรือ B หรือ C ก็ตาม ในทางกฎหมายถือเป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัทเดิมที่ก่อนจะควบรวมกิจการ ดังนั้น บัตรส่งเสริมของบริษัท A และ B จึงจะสิ้นสุดอายุไปในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ควบรวมกิจการด้วยเช่นกัน

 

กรณีที่บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่จากการควบรวมกิจการ ประสงค์จะเป็นผู้ได้รับส่งเสริมในกิจการเดิมของบริษัท A และ B จะต้องยื่นขอรับโอนกิจการจากบริษัท A และ B เช่นเดียวกับกรณีของการโอนและรับโอนกิจการข้างต้น

 

ทั้งนี้หากบริษัท C ที่คาดว่าจะขอรับการส่งเสริมเพื่อควบรวมกิจการยังไม่มีการจัดตั้ง ณ วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นขอในนามบุคคลธรรมดาได้ แต่ควรระบุชื่อบริษัทที่คาดว่าจะจัดตั้งในคำขอรับการส่งเสริมด้วย

บริษัท C จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมเพื่อขอรับโอนกิจการดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่ยังเหลืออยู่เดิม

ขั้นตอนการขอรับโอนกิจการในกรณีที่ผู้รับโอนเป็นบริษัทที่เกิดใหม่จากการควบรวมกิจการ มีขั้นตอนและแนวทางพิจารณาเช่นเดียวกันกับการโอน – รับโอนกิจการตามปกติ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563, 10:33:43 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

คำถามที่เขียนมาเพิ่ม น่าจะไม่เกี่ยวข้อง การที่ B จะปิดกิจการ และผู้ถือหุ้นของ B จะย้ายไป A แล้วดำเนินการต่อในชื่อของ A ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จะสรุปว่าเป็นการรวมกิจการ (โอน-รับโอนกิจการ) หรือการควบกิจการ

แต่ที่บริษัทสรุปนั้นถูกต้อง คือ หาก A และ B ควบกิจการกันเป็นกิจการใหม่ (ไม่ว่ากิจการใหม่จะตั้งชื่อเป็น A หรือ B หรือ C ก็ตาม) หากประสงค์จะขอเป็นผู้รับส่งเสริมต่อไป กิจการที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องยื่นคำขอต่อ BOI ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 15:47:57 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียน Admin,

เรียนสอบถามเรื่องการควบกิจการค่ะ

ขอยกตัวอย่างโดยใช้ ชื่อ บริษัท A  และ B

A  ได้สิทธิ เป็นประเภท A4 

B  ได้สิทธิ เป็นประเภท A3

A ได้ไปซื้อกิจการของ B  โดยต่างฝ่ายไปจดทะเบียนควบบริษัท และ จะเกิดบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ชื่อบริษัท C

 A จะส่งผลิตภัณฑ์บางส่วนให้ B ( ผลิตภัณฑ์ของ A จะไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตของ B)

A และ B แยกผลิตภัณฑ์กันชัดเจน แยกเงินลงทุนของแต่ละโครงการชัดเจน แยกรายได้ชัดเจน

คำถามคือ 

1.ในการกรอกคำขอรับการส่งเสริม A สามารถระบุว่า B คือ ลุกค้า ได้หรือไม่  (ในอนาคตจะกลายเป็นบริษัทเดียวกัน)

2.หากควบรวมบริษัท กลายเป็นบริษัท C แล้ว A และ B  จะต้องทำอย่างไรกับบัตรส่งเสริมที่ตนมี

 

จึงเรียนมาเพื่อสอบถามค่ะ

 

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 16:02:29 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ตอบคำถามดังนี้

1.สามารถระบุว่าบริษัทตนเองเป็นลูกค้าได้ (เช่นเดียวกับกรณีของบริษัท X จะขอรับส่งเสริมขยายกิจการ เพื่อผลิตสินค้าจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโครงการที่ 1 ของบริษัท X เอง)

2.เมื่อบริษัท A กับบริษัท B รวมกิจการเป็นบริษัท C บัตรส่งเสริมของ A และ B จะสิ้นสุดใน 3 เดือนนับจากวันที่รวมกิจการ

ในระหว่างนี้จึงจะต้องทำการโอนย้ายเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรของ A และ B ไปยังบัตรส่งเสริมรับโอนกิจการที่ C ได้รับ ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 16:30:30 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมคะ กรณีที่ทั้งสองบริษัท  A และ B มีผลิตภัณฑ์คนละชนิด  ไลน์ผลิตคนละไลน์

กรณีนี้ ต้องแยกบัตรส่งเสริม เป็นคนละโครงการ ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน ถูกต้องหรือไม่คะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 16:55:57 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

การยื่นคำขอรับส่งเสริมจากการรวมกิจการ ให้ยื่นแยกเป็นแต่ละคำขอ ตามโครงการนั้นๆ

เช่น ถ้า A มี 3 โครงการ B มี 2 โครงการ ก็ให้ยื่นเป็น 5 คำขอ ตามโครงการนั้นๆ ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 17:06:42 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด