บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การออกบัตรส่งเสริม / ภาพรวม / เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขข้อความในบัตรส่งเสริม
unknown[173] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561, 09:15:30 (163 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะแอดมิน

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ "เอกสารที่ใช้ในการขอแก้ไขบัตรส่งเสริม" หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งมติจากการขอแก้ไขโครงการ (เพิ่มผลิตภัณฑ์, กรรมวิธีผลิต, เพิ่มกำลังการผลิต) ไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561, 17:08:19 (163 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีได้รับหนังสืออนุมัติให้แก้ไขโครงการ โดยมีการระบุให้นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข

ปกติไม่ต้องยื่นเอกสารอะไร นอกจากบัตรส่งเสริมฉบับจริง ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561, 07:51:44 (163 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562, 16:44:56 (124 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามค่ะ

* ถ้าบริษัทมีการเพิ่มทุนจุดทะเบียน เช่น จาก  150 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท บริษัทต้องนำบัตรส่งเสริมไปที่ฝ่ายบัตร

เพื่อแก้ไข หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดลงในบัตรส่งเสริมหรือไม่คะ ถ้าต้องแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียด บริษัทต้องใช้เอกสารอะไรไปยื่น

ที่ฝ่ายบัตรส่งเสริมบ้างคะ รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562, 17:18:04 (124 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

1.ในบัตรส่งเสริม หมวดเงื่อนไขเฉพาะโครงการ มีเงื่อนไขกำหนดว่า จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า .....

- หากบริษัทมีการแก้ไขทุนจดทะบียน แต่ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในบัตร ก็ไม่ผิดเงื่อนไข และไม่ต้องแก้ไขบัตรส่งเสริม

- หากบริษัทมีการแก้ไขทุนจดทะเบียน และต่ำกว่าที่กำหนดในบัตร จะต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขทุนจดทะเบียน และต้องแก้ไขบัตรส่งเสริม

2..ในบัตรส่งเสริม (รุ่นเก่า) หมวดเงื่อนไขทั่วไป มีเงื่อนไขกำหนดว่า บริษัทจะต้องรายงานให้ BOI ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคนต่างด้าวต่างสัญชาติทุกครั้ง

- หากการแก้ไขทุนจดทะเบียน ตามข้อ 1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องรายงาน ก็จะต้องยื่นรายงานให้ BOI ทราบ

- แต่หากการแก้ไขทุน ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน หรือในบัตร (รุ่นใหม่) ไม่มีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องรายงาน ก็ไม่ต้องรายงาน BOI ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562, 08:46:22 (124 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณค่ะ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด