GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 12:34:02 (186 สัปดาห์ ก่อน)
Top

หลังจากได้รับการขออนุมัติตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

ต้องดำเนินการบรรจุช่างฝีมือ ภายในเวลา กี่ วันค่ะ

บริษัท woh...........

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58 (186 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หลังจากได้รับอนุมัติตำแหน่ง บริษัทจะยื่นบรรจุช่างฝีมือเมื่อใดก็ได้

แต่ระยะเวลาวีซ่าของช่างฝีมือที่จะบรรจุ จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 7 วัน

และเมื่อได้รับอนุมัติบรรจุ จะต้องไปดำเนินการทำใบอนุญาตงานและต่อวีซ่าก่อนที่ระยะเวลาวีซ่าเดิมจะสิ้นสุด ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด