บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การออกบัตรส่งเสริม / การออกบัตรส่งเสริม / ขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม
TFGG โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560, 11:46:12 (219 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทจะขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ  แล้วขยายได้กี่ครั้งค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560, 13:34:42 (219 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

สามารถขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 เดือน

ใช้เอกสารขยายเวลา ตามแบบฟอร์ม F GA CT 04 ครับ

TFGG โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, 09:49:41 (206 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ถ้าสำนักงานออกบัตรส่งเสริมให้เรียบร้อยแล้ว  ต้องใช้เอกสารอะไรไปรับบัตรส่งเสริมบ้างคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, 17:42:19 (206 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขอรับบัตรส่งเสริม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ต้องไปรับด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารตามข้อ 2 และ 3

หรือหากจะให้ผู้อื่นไปรับแทน ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ขอรับบัตรส่งเสริม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มอบอำนาจ

4. สำเนาบัตรประชานของผู้รับมอบอำนาจ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด