บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การออกบัตรส่งเสริม / ภาพรวม / การตอบรับมติและออกบัตรส่งเสริมกรณีที่ยื่นคำขอในนามบุคคล
GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557, 21:26:55 (394 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมในนามบุคคล และได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม โดย BOI ได้ส่งหนังสือแจ้งมติมายังที่อยู่ของผู้ขอรับการส่งเสริม 

แต่หากในระหว่างนี้ ผู้ขอรับส่งเสริมได้จัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว จะต้องให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ตอบรับมติการให้การส่งเสริมหรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557, 21:30:46 (394 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การยื่นคำขอรับการส่งเสริมในนามบุคคล ผู้ที่มีสิทธิลงนามตอบรับมติให้การส่งเสริม จึงต้องเป็นผู้ขอรับการส่งเสริมเท่านั้น

ดังนั้น แม้จะจัดตั้งบริษัทเสร็จก่อนตอบรับมติ กรรมการบริษัทก็ไม่สามารถลงนามตอบรับมติได้

GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557, 21:36:39 (394 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

หลังจากที่ตอบมติแล้ว และจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว หากบริษัทต้องการออกบัตรส่งเสริม ก็ต้องให้ผู้ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับบัตรส่งเสริมหรือไม่ หรือสามารถยื่นขอโดยกรรมการบริษัทได้ ?

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557, 21:43:06 (394 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีที่ได้รับส่งเสริมในนามบุคคล ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม จะต้องเป็นผู้ลงนามในแบบขอรับบัตรส่งเสริมและเอกสารแนบทั้งหมด โดยในครั้งนี้ จะต้องแนบหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทที่ต้องการจะให้ BOI ออกบัตรส่งเสริมมาด้วย

แต่เมื่อ BOI ออกบัตรส่งเสริม ผู้ที่จะมารับบัตร จะต้องเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท

sujang โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559, 17:22:29 (261 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เนื่องจากบริษัท ได้รับการส่งเสริมประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น STEM PART FOR DIODE

 

คำถาม

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่รระบุในบัตร                      = STEM PART FOR DIODE

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอสูตร                         = STEM PARTS FOR LASER DIODE

 

กรณีนี้บริษัท ต้องยื่นขอแก้ไข บัตรส่งเสริมหรือไม่ อย่างไรคะ

 

 

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 08:56:08 (261 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

กรณีบัตรส่งเสริมระบุชนิดผลิตภัณฑ์เป็น STEM PART FOR DIODE

บริษัทจะผลิต STEM PART สำหรับ DIODE ชนิดใดก็ได้ แต่ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม

จึงไม่ต้องแก้ไขชื่อผลิตภัณฑ์ในบัตรส่งเสริม

sujang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 09:25:31 (261 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบพระคุณมากคะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด