pang โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559, 09:37:58 (289 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้ส่งขออนุมัติสูตรการผลิตไปค่ะ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่บริษัทจะขอแก้ไขปริมาณสต็อคเพิ่มและลดจำนวนค่ะ

ต้องรอให้อนุมัติสูตรที่ขอไปก่อนหรือว่าสามารถส่งอนุมัติได้เลยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559, 09:42:50 (289 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

สามารถยื่นเรื่องเข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องรอให้สูตรได้รับอนุมัติ

เพราะการขออนุมัติสูตร กับการขอเพิ่ม/ลดปริมาณสต็อค สามารถแยกพิจารณาได้ โดยไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันครับ

pang โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559, 13:18:43 (289 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน Admin

ขอบคุณมากนะคะ

MGCETT โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559, 09:20:45 (285 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขอแก้ไข Stock เพื่อนำเข้าวัตถุดิบสำเร็จรูปมาทำการผลิต สินค้า ต้องขอเป็น stock กรุ๊ป อะไร ( มีกรุ๊ป Simi ไหมค่ะ)

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559, 10:28:43 (285 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับว่าได้รับอนุมัติแก้ไขกรรมวิธีการผลิตให้นำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปแล้วหรือไม่ อย่างไร

หากได้รับแล้ว ช่วยแจ้งรายละเอียดที่อนุมัติให้ทราบด้วย

หากยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ยกตัวอย่างว่า เดิมทำอะไร และต้องการจะแก้ไขเป็นอะไร

สต๊อกวัตถุดิบ มีแบบหมุนเวียน (max stock) กับแบบไม่หมุนเวียน (max import) ไม่มีแบบ semi ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563, 09:05:05 (41 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ การขอ MAX STOCK สามารถขอเพิ่มเกินจากกำลังการผลิตในบัตรส่งเสริมที่ได้รับอนุมัติไว้ได้

หรือไม่คะ ถ้าสามารถขอได้คิดเป็นกี่ % ของยอดที่สามารถเพิ่มได้คะ ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563, 13:57:37 (41 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.8/2561 ข้อ 3 (2.1)  ระบุว่า การขออนุมัติสต็อกสูงสุดจะคำนวณจากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เกินกว่ากำการผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และตามสัดส่วนการส่งออก โดยอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน

เช่นถ้าบริษัทผลิตเพื่อส่งออก 80% ก็จะได้รับอนุมัติสต็อกสูงสุดโดยคำนวณจาก 80% ของกำลังผลิต 4 เดือนตามบัตรส่งเสริม


กรณีที่สอบถาม ไม่สามารถขออนุมัติสต็อกสูงสุดเกินกว่ากำลังผลิต 4 เดือนตามบัตรส่งเสริมได้

แต่หากมีเหตุผลความจำเป็น อาจขอแก้ไขกำลังผลิตของบัตรส่งเสริม โดยการเพิ่มเวลาทำงานได้ ซึ่งจะทำให้ได้รับอนุมัติสต็อกสูงสุดเป็น 4 เดือน ของกำลังผลิตหลังแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตแล้ว ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563, 10:33:19 (41 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด