บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / การอนุมัติตำแหน่ง / การขออนุมัติตำแหน่งช่างฝีมือ
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558, 16:37:40 (322 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ

พอดีจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอตำแหน่ง ข้อที่ 1.1 นะค่ะ อยากทราบว่าในกรณีที่ช่างฝีมือเราไม่ได้จบปริญาตรีนะค่ะ สามารถที่จะขอตำแหน่งได้ไหมค่ะ แล้วจะต้องเลือกในหัวขอไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ช่างฝีมือเรามีประสบการณ์ทำงานประมาณ 22 ปีค่ะ

ตรงตามสายที่จะขอตำแหน่งนะค่ะ

จากคุณ Wan....

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558, 16:49:07 (322 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. การขออนุมัติตำแหน่ง จะพิจารณาเพียงแค่ว่า ตำแหน่งที่ขอนั้นมีความจำเป็นต่อโครงการที่ได้รับส่งเสริมหรือไม่ โดยจะยังไม่พิจารณาถึงคุณสมบัติของช่างฝีมือที่จะมาบรรจุในตำแหน่งนั้น

2. เมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งแล้ว จึงจะเป็นขั้นตอนการยื่นขอบรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ

3. ช่างฝีมือจะต้องจบวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่จะขอบรรจุ และจะต้องมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี (กรณีตำแหน่งทั่วไป) หรือ 5 ปี (กรณีตำแหน่งผู้จัดการ)

แต่หากจบวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะขอบรรจุ จะต้องมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

ช่างฝีมือไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็ได้ เช่น ช่างฝีมือบางคนอาจจบเพียงระดับการศึกษาภาคบังคับของประเทศนั้นๆ จากนั้นก็ทำงานในโรงงานเป็นเวลาสิบๆปี จนกลายเป็นช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกรณีนี้ก็สามารถขอบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับประสบการณ์ของช่างผู้นั้นได้ครับ

MIT_G2 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564, 13:27:13 (15 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สวัสดีค่ะ

กรณีบริษัทต้องการนำช่างผู้ชำนาญการเข้ามาเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี บริษัทจะต้องเตรียมข้อมูลหรือใช้เอกสารอะไรบ้างคะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564, 14:10:23 (15 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขออนุญาตนำเข้าช่างต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือน จะต้องยื่นขออนุมัติตำแหน่งก่อน

และเมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งแล้ว จึงขออนุมัติบรรจุช่างฝีมือ

ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติตำแหน่ง เช่น

- Organization Chart ซึ่งรวมตำแหน่งที่ขออนุมัติเพิ่มเติม
- รายชื่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
- รายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
- จำนวนพนักงานไทย
- เหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติตำแหน่ง
-แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สำเนาหนังสือรับรอง
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนางบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ครับ

 

MIT_G2 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564, 13:50:18 (15 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด