OMA โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557, 14:26:42 (347 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องจากบริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรชื่อ AAA ผ่านระบบ EMT เข้ามา แต่ต่อมาบริษัทจะส่งเครื่องจักร (ส่งซ่อม) ในอินวอยซ์และใบขนและใบสุทธิ ระบุชื่อเป็น RE-EXPORT AAA

ขอถามว่า

1. ตอนนำเข้ามาในใบขนจะระบุ ชื่อเป็น AAA (ชิ้ปปิ้ง บอกมาค่ะ ) สามารถนำใบขนนี้มาทำเรื่องผ่านระบบ EMT ต่อได้เลยหรือเปล่าคะ

2.ถ้า ในใบขน ระบุชื่อเป็น RE-EXPORT AAA สามารถนำใบขนมาทำเรื่องผ่านระบบ EMT ได้หรือเปล่าคะ

3.ในกรณีข้อ 2 ถ้าไม่สามารถทำเรื่องผ่านต้องทำอย่างไรบ้างคะ เรื่องถึงจะผ่านระบบ EMT ได้

แก้ไขโดย OMA เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557, 12:44:09
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557, 15:33:20 (347 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ปัญหาคือตอนยื่นขอส่งซ่อมเครื่องจักรในระบบ eMT ได้มีการบันทึกชื่อ "RE-EXPORT AAA" ในคำร้องส่งซ่อมด้วยหรือไม่

ขอตอบไม่เรียงตามข้อที่สอบถาม ดังนี้

 1. การส่งเครื่องจักรไปซ่อม หากชื่อเครื่องจักรไม่ตรงตามบัญชี จะต้องบันทึกชื่อที่จะส่งซ่อมในคำร้องขอส่งซ่อมด้วย เช่น
  - ตอนนำเข้ามาเป็นชื่อ AAA แต่ตอนส่งซ่อมจะใช้ชื่อเป็น RE-EXPORT AAA กรณีนี้ต้องบันทึกชื่อ "RE-EXPORT AAA" เพิ่มเติมในคำร้องส่งซ่อม
 2. เมื่อจะขอสั่งปล่อยเครื่องจักรที่ส่งซ่อม เครื่องจักรที่นำเข้ามาต้องเป็นชื่อตามข้อ 1 ซึ่งในกรณีนี้คือ "RE-EXPORT AAA"
 3. หากไม่ได้บันทึกชื่อ "RE-EXPORT AAA" จะสั่งปล่อยเครื่องที่ซ่อมคือ "RE-EXPORT AAA" ไม่ได้ และระบบ eMT ก็ไม่มีเมนูที่ให้บริษัทยื่นแก้ไขชื่อย้อนหลัง จึงควรดำเนินการดังนี้
  3.1 ปรึกษา จนท BOI ที่ดูแลเรื่องเครื่องจักรของบริษัท
  3.2 ทำหนังสือชี้แจง เพื่อขอให้แก้ไขฐานข้อมูลเพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องจักรที่ส่งซ่อมเป็น "RE-EXPORT AAA"
  3.3 หากพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ จนท BOI จะทำบันทึกถึง IC เพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
  3.4 จากนั้นจึงยื่นสั่งปล่อยเครื่องจักรที่ส่งซ่อม คือ "
  RE-EXPORT AAA" ได้ครับ

วิธีดำเนินการตามข้อ 3 เป็นความเห็นส่วนตัวของแอดมิน แต่จะทำได้หรือไม่นั้น บริษัทคงต้องนำรายละเอียดทั้งหมดไปปรึกษากับ จนท บีโอไอ ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557, 16:48:13
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557, 16:46:18 (347 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อเครื่องจักรที่จะส่งไปซ่อม ดังนี้

บริษัทนำเข้าเครื่อง A เข้ามาโดยใช้สิทธิสั่งปล่อย ต่อมามอเตอร์ของเครื่อง A เสีย ต้องส่งมอเตอร์ไปซ่อมต่างประเทศ กรณีนี้จะเลือกรายการที่ส่งซ่อมจากบัญชีเครื่องจักรเป็นเครื่อง A และแก้ไขชื่อเครื่องจักรที่จะส่งซ่อมเป็นมอเตอร์ของเครื่อง A และเมื่อซ่อม ก็ต้องนำกลับเข้ามาในชื่อเดิมที่ส่งซ่อมคือเครื่อง A

กรณีที่สอบถาม บริษัทส่งเครื่อง A ไปซ่อม แต่ทำอินวอยซ์ ใบขน ใบสุทธินำกลับเป็น re-export A ซึ่งไม่ควรแก้ไขชื่ออย่างนี้ตั้งแต่ต้น จึงเกิดปัญหาครับ

OMA โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557, 12:52:09 (346 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

รบกวนถามต่อค่ะ

บริษัททำเรื่องยื่นผ่านระบบ EMTเรียบร้อยแล้วและดำเนินการส่งออกไปแล้วค่ะ

(ตอนออกใบขน+ใบสุทธิ ชื่อ RE-EXPORT A แต่หนังสือสั่งปล่อยอนุมัติที่เดินพิธีการใบสุทธิชื่อ A ) นำออกไปแล้วทางเครื่องบินชิ้ปปี้งดำเนินการค่ะ

แต่มีข้อสงสัยถามเลยไปชิ้ปปิ้งแล้วว่าชื่อทำมัยใช้ชื่อนั้น แต่ทางชิปปิ้งบอกว่า เวลานำของกลับเข้ามาจะใช้ชื่อ A ในใบขนแทนค่ะ เพราะเขาทำมาเยอะแล้ว

สอบถาม

1ในลักษณะที่เวลาของนำกลับเข้ามาตามที่ชิปปิ้งบอก ว่าจะใช้ชื่อ A ในใบขน  สามารถยื่นเรื่องกับทางEMT ได้ค่ะ แต่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ยังสามารถยื่นเรื่องผ่านEMT ได้หรือเปล่าคะ

2.งงค่ะ ว่าทำมัย ชื่อ RE-EXPORT A ตอนส่งออก แต่ทำมัยตอนกลับเข้ามาชื่อถึงสามารถแก้เป็นชื่ออื่นได้คะ สามารถทำได้ด้วยหรือคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557, 13:11:37 (346 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เครื่องจักรส่งออกไปซ่อมต่างประเทศ ใช้ชื่อในใบขนขาออกและใบสุทธินำกลับเป็น RE-EXPORT A แต่ตอนนำกลับเข้ามาจะยื่นสั่งปล่อยเป็น A 

 1. หากในระบบ eMT บันทึกชื่อที่ขอส่งออกไปซ่อมเป็น A ก็ต้องนำกลับเข้ามาเป็น A จึงจะออกหนังสือสั่งปล่อยเครื่องจักรที่ส่งซ่อมต่างประเทศได้
  แต่หากนำกลับเข้ามาเป็นชื่ออื่น ก็ไม่สามารถยื่นผ่านระบบได้ เพราะไม่มีช่องให้แก้ไขชื่อแล้ว
 2. การทำใบขนขาออกและใบสุทธินำกลับเป็น RE-EXPORT A แต่ตอนนำกลับมาเป็น A ทำได้หรือไม่นั้น ไม่ทราบครับ เป็นขั้นตอนของทางกรมศุลกากรครับ
pang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 09:50:36 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

สอบถาม Admin ค่ะ

บริษัทส่งเรื่องขอส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ ถ้ายังไม่อนุมัติ สามารถส่งคืนได้ไหมค่ะ

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ลาค่ะ หรือสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 11:32:46 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

1. การขออนุญาตส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ ใช้เวลาพิจารณาภายใน 1 วันทำการ

ยกเว้นกรณีเป็นเครื่องจักรหลักที่กระทบกับกำลังผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ

2. ปกติการจะส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ เข้าใจว่าบริษัทน่าจะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าพอสมควร

จึงควรรอให้ได้รับอนุญาตจาก BOI ก่อน จึงส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ ครับ

pang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 13:18:05 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณ Admin ค่ะ

ทางเราเพิ่งทราบเรื่องจะส่งกลับเมื่อวันที่ 29/3 และส่งขออนุมัติในวันเดียวกันค่ะ

ไม่ทราบข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าค่ะ เพราะบริษัทจะปิดกิจการ ทางนายก็เพิ่งแจ้งมาแบบไม่มีแผนล่วงหน้าค่ะ

จะพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่BOIค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด