บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การออกบัตรส่งเสริม / ภาพรวม / วันที่ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 07:09:25 (395 สัปดาห์ ก่อน)
Top
ข้อความในบัตรส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2556

หมายถึงอะไร
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 07:20:50 (395 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
วันแรก คือ วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม
- สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และภาษีเงินได้ สามารถขอใช้ย้อนหลังได้ไม่เกินวันนี้ (ส่วนเครื่องจักรจะย้อนได้ถึงวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม) แต่จะต้องได้รับบัตรส่งเสริมก่อน

วันที่สอง คือ วันที่ออกบัตรส่งเสริม
- สถานะความเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม และการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อมีการออกบัตรส่งเสริมแล้ว

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด