บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (14)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (27)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (32)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (22)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (20)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (30)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (8)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (19)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (28)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
2,140 ADMIN 20 ตุลาคม 2564, 12:30:36
(2 วัน ก่อน)
9,872 Khun Ao 18 ตุลาคม 2564, 13:40:45
(3 วัน ก่อน)
163 ADMIN 10 กันยายน 2564, 15:46:25
(5 สัปดาห์ ก่อน)
2,328 Khun Ao 1 กันยายน 2564, 11:37:59
(7 สัปดาห์ ก่อน)
186 ADMIN 31 สิงหาคม 2564, 14:55:40
(7 สัปดาห์ ก่อน)
1,147 Chihiro 13 สิงหาคม 2564, 10:27:25
(10 สัปดาห์ ก่อน)
2,480 ADMIN 9 กรกฏาคม 2564, 16:11:36
(14 สัปดาห์ ก่อน)
381 ADMIN 14 มิถุนายน 2564, 10:23:49
(18 สัปดาห์ ก่อน)
460 ADMIN 8 มิถุนายน 2564, 12:51:57
(19 สัปดาห์ ก่อน)
357 ADMIN 4 มิถุนายน 2564, 12:42:43
(20 สัปดาห์ ก่อน)
382 ADMIN 1 มิถุนายน 2564, 14:43:11
(20 สัปดาห์ ก่อน)
1,024 ADMIN 1 มิถุนายน 2564, 13:34:42
(20 สัปดาห์ ก่อน)
471 ADMIN 20 พฤษภาคม 2564, 12:46:07
(22 สัปดาห์ ก่อน)
1,395 ADMIN 26 เมษายน 2564, 19:19:18
(25 สัปดาห์ ก่อน)
553 ADMIN 5 เมษายน 2564, 16:17:44
(28 สัปดาห์ ก่อน)
1,053 ADMIN 5 เมษายน 2564, 15:48:53
(28 สัปดาห์ ก่อน)
1,591 ADMIN 24 มีนาคม 2564, 16:21:38
(30 สัปดาห์ ก่อน)
1,669 ADMIN 22 มีนาคม 2564, 11:54:54
(30 สัปดาห์ ก่อน)
2,377 ADMIN 19 มีนาคม 2564, 15:18:13
(30 สัปดาห์ ก่อน)
764 ADMIN 11 มีนาคม 2564, 21:06:04
(32 สัปดาห์ ก่อน)