บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (14)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (27)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (36)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (22)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (20)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (33)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (7)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (8)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (21)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (31)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
83 ADMIN 21 มิถุนายน 2565, 15:45:52
(1 สัปดาห์ ก่อน)
75 solar12020 16 มิถุนายน 2565, 18:52:49
(2 สัปดาห์ ก่อน)
292 thun151 14 มิถุนายน 2565, 08:26:34
(2 สัปดาห์ ก่อน)
82 ADMIN 31 พฤษภาคม 2565, 16:20:47
(4 สัปดาห์ ก่อน)
2,751 tuboi 25 พฤษภาคม 2565, 14:48:14
(5 สัปดาห์ ก่อน)
97 ADMIN 19 พฤษภาคม 2565, 10:46:23
(6 สัปดาห์ ก่อน)
170 ADMIN 26 เมษายน 2565, 19:06:43
(9 สัปดาห์ ก่อน)
1,236 Khun Ao 8 เมษายน 2565, 15:06:33
(12 สัปดาห์ ก่อน)
740 ADMIN 23 มีนาคม 2565, 17:15:51
(14 สัปดาห์ ก่อน)
343 ADMIN 17 มีนาคม 2565, 13:02:47
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,668 ADMIN 18 มกราคม 2565, 10:25:27
(23 สัปดาห์ ก่อน)
429 ADMIN 14 มกราคม 2565, 17:38:34
(24 สัปดาห์ ก่อน)
532 ADMIN 23 ธันวาคม 2564, 12:07:42
(27 สัปดาห์ ก่อน)
646 ADMIN 17 ธันวาคม 2564, 14:19:36
(28 สัปดาห์ ก่อน)
615 ADMIN 25 พฤศจิกายน 2564, 12:47:49
(31 สัปดาห์ ก่อน)
2,128 ADMIN 25 พฤศจิกายน 2564, 12:27:59
(31 สัปดาห์ ก่อน)
11,863 ADMIN 24 พฤศจิกายน 2564, 14:51:28
(31 สัปดาห์ ก่อน)
726 ADMIN 22 พฤศจิกายน 2564, 11:40:07
(32 สัปดาห์ ก่อน)
4,243 ADMIN 3 พฤศจิกายน 2564, 13:47:38
(34 สัปดาห์ ก่อน)
2,927 ADMIN 20 ตุลาคม 2564, 12:30:36
(36 สัปดาห์ ก่อน)