บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / การสั่งปล่อยเครื่องจักร
หัวข้อ ตอบ ดู ตั้งโดย ล่าสุด
การกรอกราคาสินค้าตอนสั่งปล่อย 1 150 MIT_G2 16 กรกฏาคม 2563, 13:31:02
โดย ADMIN
ขั้นตอนการทำเรื่องสงวนสิทธิและขอสั่งปล่อยคืนอากรภายหลัง 1 372 GUEST 19 กุมภาพันธ์ 2563, 15:10:05
โดย ADMIN
การนำเข้าเครื่องจักร โดยผ่านบริษัทตัวกลาง 1 272 GUEST 14 กุมภาพันธ์ 2563, 15:52:36
โดย ADMIN
สั่งปล่อยขอคืนอากรเครื่องจักร ราคาใน Invoice และใบขนฯ 1 283 Suji 24 มกราคม 2563, 16:23:22
โดย ADMIN
การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อทดลองใช้ 1 300 GUEST 28 พฤศจิกายน 2562, 10:30:21
โดย ADMIN
สั่งปล่อยเครื่องจักร/อุปกรณ์ ผิดประเภทผิดราคา 8 3,332 SANIC2015 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
โดย ZATH
ขั้นตอนการขอคืนอากรขาเข้า 1 731 GUEST 13 ธันวาคม 2561, 10:59:23
โดย ADMIN
การสั่งปล่อยคืนอากรเครื่องจักร 1 1,131 GUEST 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
โดย ADMIN
อุปกรณ์วัดในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Measurement Jig) 5 2,362 unknown[173] 3 กรกฏาคม 2560, 12:39:10
โดย ADMIN
อะไหล่เครื่องจักร 3 1,698 SANIC2015 23 ธันวาคม 2558, 10:57:16
โดย ADMIN
การยืมเครื่องจักรจากต่างประเทศ 1 2,096 GUEST 12 ตุลาคม 2558, 18:20:57
โดย ADMIN
การขออนุมัติหนังสือสั่งปล่อยเครื่องจักร 1 1,816 TXPT 1 กรกฏาคม 2558, 17:12:14
โดย ADMIN
รายงานสรุปการสั่งปล่อยเครื่องจักร 1 2,174 mitsuwa 16 ธันวาคม 2557, 16:51:23
โดย ADMIN
กรณีไม่ได้ใช้สิทธิสั่งปล่อย เครื่องจักรที่ได้รับการอนุมัติ 1 2,034 mitsuwa 28 พฤศจิกายน 2557, 13:49:05
โดย ADMIN
สอบถามเรื่องการขออนุมัติรายการค่ะ 2 2,561 giftkea 28 พฤศจิกายน 2557, 12:00:44
โดย mitsuwa
สอบถามลำดับรายการในอินวอย และใบขนสินค้า 1 2,365 TFG 11 มีนาคม 2557, 11:00:54
โดย ADMIN
การสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบขอคืนอากร 5 5,092 TFG 28 มกราคม 2557, 14:14:56
โดย ADMIN
การสั่งปล่อยเพื่อขอคืน VAT 5 5,194 GUEST 21 มกราคม 2557, 12:47:22
โดย ADMIN

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการตั้งกระทู้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด