SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558, 09:03:51 (160 สัปดาห์ ก่อน)
Top

าสอบถามใช้สิทธิฯนำเข้าอะไหล่เครื่องจักร ที่สั่งปล่อยชื่อเป็น INJECTION MOLDING MACHINE WITH ACCESSORIES   ถ้ามีอุปกรณ์เครื่องดังกล่าวเเสีย กรณีนี้บริษัท สามารถใช้สิทธิได้หรือเปล่าเพราะชื่ออุปกรณ์ไม่ได้มีชื่อใน INVOICE นำเข้าแต่แรก

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558, 10:28:41 (160 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

สามารถใช้สิทธิได้ โดยเลือกการส่งซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอนปกติ แล้วติ๊กตรงช่อง "ชื่อรายการที่ส่งซ่อมไม่ตรงกับชื่อรายการในบัญชี"

และกรอกชื่อตามที่ส่งซ่อมครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558, 10:56:03 (160 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558, 10:57:16 (160 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด