บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (5)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (21)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (12)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (22)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
40 ADMIN 8 สิงหาคม 2561, 14:13:59
(1 สัปดาห์ ก่อน)
3,455 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 12:58:13
(3 สัปดาห์ ก่อน)
347 unknown[0] 27 มิถุนายน 2561, 09:35:07
(7 สัปดาห์ ก่อน)
128 ADMIN 21 มิถุนายน 2561, 15:42:02
(8 สัปดาห์ ก่อน)
154 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(11 สัปดาห์ ก่อน)
717 ADMIN 23 พฤษภาคม 2561, 15:53:05
(12 สัปดาห์ ก่อน)
165 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
(13 สัปดาห์ ก่อน)
561 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(19 สัปดาห์ ก่อน)
384 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(19 สัปดาห์ ก่อน)
525 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(27 สัปดาห์ ก่อน)
2,097 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(46 สัปดาห์ ก่อน)
3,922 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(46 สัปดาห์ ก่อน)
8,565 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(53 สัปดาห์ ก่อน)
3,715 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(58 สัปดาห์ ก่อน)
1,383 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(61 สัปดาห์ ก่อน)
1,952 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(128 สัปดาห์ ก่อน)