บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (8)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (24)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (26)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (20)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (25)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (19)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
60 Khun Ao 15 ตุลาคม 2562, 14:59:31
(5 วัน ก่อน)
70 NONGMAI 10 ตุลาคม 2562, 08:49:22
(1 สัปดาห์ ก่อน)
321 Khun Ao 17 กันยายน 2562, 09:36:23
(4 สัปดาห์ ก่อน)
86 ADMIN 2 กันยายน 2562, 15:11:35
(6 สัปดาห์ ก่อน)
503 Thif 6 สิงหาคม 2562, 14:49:44
(10 สัปดาห์ ก่อน)
1,576 MIT_G2 30 กรกฏาคม 2562, 11:02:27
(11 สัปดาห์ ก่อน)
292 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:24:24
(16 สัปดาห์ ก่อน)
1,270 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(18 สัปดาห์ ก่อน)
550 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(30 สัปดาห์ ก่อน)
2,624 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(33 สัปดาห์ ก่อน)
881 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(43 สัปดาห์ ก่อน)
1,145 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(46 สัปดาห์ ก่อน)
1,205 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(58 สัปดาห์ ก่อน)
1,521 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(89 สัปดาห์ ก่อน)
2,873 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(123 สัปดาห์ ก่อน)
2,947 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(190 สัปดาห์ ก่อน)