บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (10)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (25)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (29)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (18)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (29)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (6)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (15)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (24)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
104 Chihiro 6 สิงหาคม 2563, 13:12:36
(1 สัปดาห์ ก่อน)
44 ADMIN 4 สิงหาคม 2563, 15:32:53
(1 สัปดาห์ ก่อน)
102 ADMIN 16 กรกฏาคม 2563, 13:31:02
(4 สัปดาห์ ก่อน)
516 ADMIN 13 กรกฏาคม 2563, 13:01:43
(4 สัปดาห์ ก่อน)
473 ADMIN 23 มิถุนายน 2563, 14:55:28
(7 สัปดาห์ ก่อน)
273 Makita 19 มิถุนายน 2563, 09:56:06
(8 สัปดาห์ ก่อน)
144 ADMIN 12 มิถุนายน 2563, 17:51:33
(9 สัปดาห์ ก่อน)
356 ADMIN 18 พฤษภาคม 2563, 16:23:07
(12 สัปดาห์ ก่อน)
317 solar12020 15 พฤษภาคม 2563, 10:12:25
(13 สัปดาห์ ก่อน)
352 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(38 สัปดาห์ ก่อน)
2,268 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(61 สัปดาห์ ก่อน)
1,302 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(85 สัปดาห์ ก่อน)
1,802 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(89 สัปดาห์ ก่อน)
1,647 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(101 สัปดาห์ ก่อน)
1,869 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(132 สัปดาห์ ก่อน)
3,415 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(233 สัปดาห์ ก่อน)