บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (4)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (20)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (19)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (11)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (3)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (18)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (12)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (14)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
25 ADMIN 15 กุมภาพันธ์ 2561, 19:26:08
(1 สัปดาห์ ก่อน)
1,189 sujang 5 กุมภาพันธ์ 2561, 15:56:16
(2 สัปดาห์ ก่อน)
68 NONGMAI 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(3 สัปดาห์ ก่อน)
89 ADMIN 19 มกราคม 2561, 12:49:01
(5 สัปดาห์ ก่อน)
143 NONGMAI 9 มกราคม 2561, 11:48:58
(6 สัปดาห์ ก่อน)
393 ADMIN 31 ตุลาคม 2560, 15:43:39
(16 สัปดาห์ ก่อน)
1,123 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(21 สัปดาห์ ก่อน)
2,995 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(21 สัปดาห์ ก่อน)
526 SANIC2015 21 กันยายน 2560, 15:09:11
(22 สัปดาห์ ก่อน)
6,604 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(28 สัปดาห์ ก่อน)
1,826 ADMIN 1 สิงหาคม 2560, 16:18:36
(29 สัปดาห์ ก่อน)
2,805 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(33 สัปดาห์ ก่อน)
766 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(36 สัปดาห์ ก่อน)
2,451 ADMIN 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43
(55 สัปดาห์ ก่อน)
1,510 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(103 สัปดาห์ ก่อน)
1,949 ADMIN 3 กรกฏาคม 2558, 10:30:09
(138 สัปดาห์ ก่อน)