บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (6)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (24)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (17)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (16)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
14 sudaratjamjod 15 กุมภาพันธ์ 2562, 08:56:47
(2 วัน ก่อน)
1,384 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:08:08
(1 สัปดาห์ ก่อน)
35 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:01:33
(1 สัปดาห์ ก่อน)
76 ADMIN 28 มกราคม 2562, 10:02:53
(2 สัปดาห์ ก่อน)
574 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(3 สัปดาห์ ก่อน)
266 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(7 สัปดาห์ ก่อน)
161 ADMIN 18 ธันวาคม 2561, 16:32:27
(8 สัปดาห์ ก่อน)
424 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(11 สัปดาห์ ก่อน)
502 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(23 สัปดาห์ ก่อน)
11,639 ADMIN 28 สิงหาคม 2561, 16:54:11
(24 สัปดาห์ ก่อน)
647 ADMIN 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47
(24 สัปดาห์ ก่อน)
455 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(37 สัปดาห์ ก่อน)
1,351 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(45 สัปดาห์ ก่อน)
931 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(54 สัปดาห์ ก่อน)
1,966 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(87 สัปดาห์ ก่อน)
2,379 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(155 สัปดาห์ ก่อน)