บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (5)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (21)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (20)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (11)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (3)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (20)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
30 pang 24 เมษายน 2561, 14:49:28
(2 วัน ก่อน)
224 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(3 สัปดาห์ ก่อน)
228 PONIE 30 มีนาคม 2561, 16:45:53
(3 สัปดาห์ ก่อน)
200 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(3 สัปดาห์ ก่อน)
254 giftkea 21 มีนาคม 2561, 09:38:58
(5 สัปดาห์ ก่อน)
249 ADMIN 7 มีนาคม 2561, 10:46:33
(7 สัปดาห์ ก่อน)
278 NONGMAI 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(11 สัปดาห์ ก่อน)
1,560 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(30 สัปดาห์ ก่อน)
3,451 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(30 สัปดาห์ ก่อน)
782 SANIC2015 21 กันยายน 2560, 15:09:11
(31 สัปดาห์ ก่อน)
7,451 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(37 สัปดาห์ ก่อน)
3,236 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(42 สัปดาห์ ก่อน)
1,043 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(45 สัปดาห์ ก่อน)
2,777 ADMIN 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43
(64 สัปดาห์ ก่อน)
1,725 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(112 สัปดาห์ ก่อน)
2,149 ADMIN 3 กรกฏาคม 2558, 10:30:09
(146 สัปดาห์ ก่อน)