บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (6)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (24)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (17)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (18)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
449 ADMIN 17 เมษายน 2562, 10:59:28
(5 วัน ก่อน)
120 SANIC2015 4 เมษายน 2562, 18:08:02
(2 สัปดาห์ ก่อน)
129 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(4 สัปดาห์ ก่อน)
1,792 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(7 สัปดาห์ ก่อน)
1,142 pang 26 กุมภาพันธ์ 2562, 08:01:02
(8 สัปดาห์ ก่อน)
181 ADMIN 20 กุมภาพันธ์ 2562, 18:15:34
(8 สัปดาห์ ก่อน)
790 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(13 สัปดาห์ ก่อน)
437 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(17 สัปดาห์ ก่อน)
626 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(20 สัปดาห์ ก่อน)
694 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(32 สัปดาห์ ก่อน)
835 ADMIN 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47
(34 สัปดาห์ ก่อน)
600 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(46 สัปดาห์ ก่อน)
1,681 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(54 สัปดาห์ ก่อน)
1,100 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(63 สัปดาห์ ก่อน)
2,237 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(97 สัปดาห์ ก่อน)
2,532 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(164 สัปดาห์ ก่อน)