บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (9)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (24)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (28)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (14)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (27)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (8)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (14)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (22)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
60 ADMIN 27 ธันวาคม 2562, 13:26:59
(3 สัปดาห์ ก่อน)
95 Book worm 23 ธันวาคม 2562, 16:16:35
(4 สัปดาห์ ก่อน)
165 ADMIN 12 ธันวาคม 2562, 10:49:11
(6 สัปดาห์ ก่อน)
86 Book worm 3 ธันวาคม 2562, 14:34:41
(7 สัปดาห์ ก่อน)
82 ADMIN 28 พฤศจิกายน 2562, 15:14:21
(8 สัปดาห์ ก่อน)
66 ADMIN 28 พฤศจิกายน 2562, 10:30:21
(8 สัปดาห์ ก่อน)
99 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(9 สัปดาห์ ก่อน)
240 ADMIN 7 พฤศจิกายน 2562, 14:04:34
(11 สัปดาห์ ก่อน)
710 Thif 6 สิงหาคม 2562, 14:49:44
(24 สัปดาห์ ก่อน)
1,631 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(32 สัปดาห์ ก่อน)
981 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(56 สัปดาห์ ก่อน)
1,337 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(60 สัปดาห์ ก่อน)
1,325 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(72 สัปดาห์ ก่อน)
1,610 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(102 สัปดาห์ ก่อน)
3,225 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(136 สัปดาห์ ก่อน)
3,061 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(203 สัปดาห์ ก่อน)