บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (12)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (27)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (29)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (22)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (19)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (30)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (7)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (18)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (25)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
77 ADMIN 7 มกราคม 2564, 15:45:48
(2 สัปดาห์ ก่อน)
136 ADMIN 9 ธันวาคม 2563, 11:32:02
(6 สัปดาห์ ก่อน)
154 ADMIN 30 พฤศจิกายน 2563, 15:25:52
(8 สัปดาห์ ก่อน)
215 ADMIN 25 พฤศจิกายน 2563, 14:29:38
(8 สัปดาห์ ก่อน)
181 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2563, 17:41:48
(9 สัปดาห์ ก่อน)
348 pang 13 พฤศจิกายน 2563, 15:37:28
(10 สัปดาห์ ก่อน)
188 ADMIN 5 พฤศจิกายน 2563, 18:59:52
(11 สัปดาห์ ก่อน)
248 ADMIN 15 ตุลาคม 2563, 15:06:11
(14 สัปดาห์ ก่อน)
1,060 ADMIN 9 กันยายน 2563, 12:09:05
(19 สัปดาห์ ก่อน)
298 ADMIN 9 กันยายน 2563, 12:02:49
(19 สัปดาห์ ก่อน)
เอกสารสูญหาย
ในหมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ
295 ADMIN 3 กันยายน 2563, 14:42:25
(20 สัปดาห์ ก่อน)
261 ADMIN 19 สิงหาคม 2563, 15:18:51
(22 สัปดาห์ ก่อน)
312 ADMIN 19 สิงหาคม 2563, 14:50:01
(22 สัปดาห์ ก่อน)
485 Chihiro 6 สิงหาคม 2563, 13:12:36
(24 สัปดาห์ ก่อน)
281 ADMIN 4 สิงหาคม 2563, 15:32:53
(25 สัปดาห์ ก่อน)
7,313 ADMIN 29 กรกฏาคม 2563, 13:09:44
(25 สัปดาห์ ก่อน)
335 ADMIN 16 กรกฏาคม 2563, 13:31:02
(27 สัปดาห์ ก่อน)
977 ADMIN 13 กรกฏาคม 2563, 13:01:43
(28 สัปดาห์ ก่อน)
661 Makita 19 มิถุนายน 2563, 09:56:06
(31 สัปดาห์ ก่อน)
377 ADMIN 12 มิถุนายน 2563, 17:51:33
(32 สัปดาห์ ก่อน)