บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (7)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (24)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (26)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (19)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (19)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
106 Thif 6 สิงหาคม 2562, 14:49:44
(2 สัปดาห์ ก่อน)
77 ADMIN 31 กรกฏาคม 2562, 14:11:50
(3 สัปดาห์ ก่อน)
1,370 MIT_G2 30 กรกฏาคม 2562, 11:02:27
(3 สัปดาห์ ก่อน)
173 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:24:24
(8 สัปดาห์ ก่อน)
1,018 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(10 สัปดาห์ ก่อน)
162 ADMIN 31 พฤษภาคม 2562, 15:19:29
(12 สัปดาห์ ก่อน)
298 ADMIN 29 เมษายน 2562, 17:49:58
(16 สัปดาห์ ก่อน)
432 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(22 สัปดาห์ ก่อน)
2,453 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(25 สัปดาห์ ก่อน)
1,661 pang 26 กุมภาพันธ์ 2562, 08:01:02
(25 สัปดาห์ ก่อน)
754 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(34 สัปดาห์ ก่อน)
997 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(38 สัปดาห์ ก่อน)
1,096 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(50 สัปดาห์ ก่อน)
1,426 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(81 สัปดาห์ ก่อน)
2,651 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(114 สัปดาห์ ก่อน)
2,838 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(182 สัปดาห์ ก่อน)