บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (7)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (26)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (18)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (19)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
14 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:24:24
(1 วัน ก่อน)
811 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(2 สัปดาห์ ก่อน)
75 ADMIN 31 พฤษภาคม 2562, 15:19:29
(3 สัปดาห์ ก่อน)
85 ADMIN 24 พฤษภาคม 2562, 12:47:57
(4 สัปดาห์ ก่อน)
158 ADMIN 29 เมษายน 2562, 17:49:58
(8 สัปดาห์ ก่อน)
288 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(14 สัปดาห์ ก่อน)
2,157 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,427 pang 26 กุมภาพันธ์ 2562, 08:01:02
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,021 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(22 สัปดาห์ ก่อน)
619 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(26 สัปดาห์ ก่อน)
830 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(30 สัปดาห์ ก่อน)
920 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(42 สัปดาห์ ก่อน)
1,999 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(64 สัปดาห์ ก่อน)
1,278 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(72 สัปดาห์ ก่อน)
2,449 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(106 สัปดาห์ ก่อน)
2,676 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(173 สัปดาห์ ก่อน)