บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (10)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (25)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (29)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (17)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (29)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (14)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (23)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
5,599 ADMIN 27 พฤษภาคม 2563, 16:31:55
(1 สัปดาห์ ก่อน)
60 ADMIN 27 พฤษภาคม 2563, 10:57:46
(1 สัปดาห์ ก่อน)
224 ADMIN 20 พฤษภาคม 2563, 13:35:11
(2 สัปดาห์ ก่อน)
155 Suji 19 พฤษภาคม 2563, 16:00:46
(2 สัปดาห์ ก่อน)
162 ADMIN 18 พฤษภาคม 2563, 16:23:07
(2 สัปดาห์ ก่อน)
147 solar12020 15 พฤษภาคม 2563, 10:12:25
(3 สัปดาห์ ก่อน)
311 DKuser 26 กุมภาพันธ์ 2563, 15:25:08
(14 สัปดาห์ ก่อน)
244 ADMIN 19 กุมภาพันธ์ 2563, 15:10:05
(15 สัปดาห์ ก่อน)
272 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(28 สัปดาห์ ก่อน)
2,082 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(51 สัปดาห์ ก่อน)
1,199 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(75 สัปดาห์ ก่อน)
1,647 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(79 สัปดาห์ ก่อน)
1,548 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(91 สัปดาห์ ก่อน)
1,784 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(122 สัปดาห์ ก่อน)
3,560 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(155 สัปดาห์ ก่อน)
3,302 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(223 สัปดาห์ ก่อน)