บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (5)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (22)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (21)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (12)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (21)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
8 ADMIN 20 มิถุนายน 2561, 18:20:37
(11 ชั่วโมง ก่อน)
17 ADMIN 18 มิถุนายน 2561, 18:22:58
(2 วัน ก่อน)
2,997 NONGMAI 12 มิถุนายน 2561, 11:29:23
(1 สัปดาห์ ก่อน)
105 Khun Ao 7 มิถุนายน 2561, 10:54:37
(1 สัปดาห์ ก่อน)
68 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(3 สัปดาห์ ก่อน)
548 ADMIN 23 พฤษภาคม 2561, 15:53:05
(4 สัปดาห์ ก่อน)
88 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
(5 สัปดาห์ ก่อน)
390 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(11 สัปดาห์ ก่อน)
274 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(11 สัปดาห์ ก่อน)
383 NONGMAI 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(19 สัปดาห์ ก่อน)
1,854 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(38 สัปดาห์ ก่อน)
3,706 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(38 สัปดาห์ ก่อน)
8,049 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(44 สัปดาห์ ก่อน)
3,493 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(50 สัปดาห์ ก่อน)
1,241 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(53 สัปดาห์ ก่อน)
1,830 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(120 สัปดาห์ ก่อน)