บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (9)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (24)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (28)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (14)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (25)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (8)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (14)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (21)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
9 ADMIN 9 ธันวาคม 2562, 17:01:14
(8 ชั่วโมง ก่อน)
30 Book worm 3 ธันวาคม 2562, 14:34:41
(6 วัน ก่อน)
44 ADMIN 28 พฤศจิกายน 2562, 15:14:21
(1 สัปดาห์ ก่อน)
29 ADMIN 28 พฤศจิกายน 2562, 10:30:21
(1 สัปดาห์ ก่อน)
1,194 NONGMAI 26 พฤศจิกายน 2562, 14:37:12
(1 สัปดาห์ ก่อน)
51 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(2 สัปดาห์ ก่อน)
162 ADMIN 7 พฤศจิกายน 2562, 14:04:34
(4 สัปดาห์ ก่อน)
130 Makita 30 ตุลาคม 2562, 14:40:38
(5 สัปดาห์ ก่อน)
622 Thif 6 สิงหาคม 2562, 14:49:44
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,451 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(25 สัปดาห์ ก่อน)
944 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(50 สัปดาห์ ก่อน)
1,247 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(53 สัปดาห์ ก่อน)
1,276 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(65 สัปดาห์ ก่อน)
1,570 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(96 สัปดาห์ ก่อน)
3,033 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(130 สัปดาห์ ก่อน)
3,015 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(197 สัปดาห์ ก่อน)