บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (3)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (20)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (16)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (11)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (3)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (18)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (12)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (11)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
114 ADMIN 7 พฤศจิกายน 2560, 15:01:06
(5 สัปดาห์ ก่อน)
291 ADMIN 31 ตุลาคม 2560, 15:43:39
(6 สัปดาห์ ก่อน)
710 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(11 สัปดาห์ ก่อน)
2,605 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(11 สัปดาห์ ก่อน)
303 SANIC2015 21 กันยายน 2560, 15:09:11
(11 สัปดาห์ ก่อน)
1,507 Thif 20 กันยายน 2560, 14:31:40
(11 สัปดาห์ ก่อน)
707 SANIC2015 4 กันยายน 2560, 18:26:48
(14 สัปดาห์ ก่อน)
5,919 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,463 ADMIN 1 สิงหาคม 2560, 16:18:36
(19 สัปดาห์ ก่อน)
2,426 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(23 สัปดาห์ ก่อน)
989 NONGMAI 13 มิถุนายน 2560, 08:03:39
(26 สัปดาห์ ก่อน)
507 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(26 สัปดาห์ ก่อน)
2,177 ADMIN 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43
(44 สัปดาห์ ก่อน)
827 ADMIN 23 มิถุนายน 2559, 12:42:50
(76 สัปดาห์ ก่อน)
1,380 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(93 สัปดาห์ ก่อน)
1,817 ADMIN 3 กรกฏาคม 2558, 10:30:09
(127 สัปดาห์ ก่อน)