ภาพรวม (4)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (1)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (11)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (5)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (4)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (2)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (1)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (3)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,190 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(19 สัปดาห์ ก่อน)
579 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(46 สัปดาห์ ก่อน)
741 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(50 สัปดาห์ ก่อน)
653 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(58 สัปดาห์ ก่อน)
612 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(58 สัปดาห์ ก่อน)
976 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(74 สัปดาห์ ก่อน)
2,899 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(76 สัปดาห์ ก่อน)
1,441 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(101 สัปดาห์ ก่อน)
1,559 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(120 สัปดาห์ ก่อน)