ภาพรวม (4)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (0)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (7)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (2)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (3)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (1)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (0)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (3)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
10 ADMIN 18 ตุลาคม 2560, 18:03:28
(1 วัน ก่อน)
242 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(13 สัปดาห์ ก่อน)
393 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(32 สัปดาห์ ก่อน)
436 ADMIN 20 มกราคม 2560, 17:06:21
(38 สัปดาห์ ก่อน)
770 ADMIN 11 พฤษภาคม 2559, 09:51:37
(75 สัปดาห์ ก่อน)
730 ADMIN 4 เมษายน 2559, 10:38:22
(80 สัปดาห์ ก่อน)
2,673 ADMIN 19 มีนาคม 2558, 13:43:09
(135 สัปดาห์ ก่อน)