ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (1)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (6)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (5)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (2)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
82 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(5 สัปดาห์ ก่อน)
208 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(8 สัปดาห์ ก่อน)
922 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(16 สัปดาห์ ก่อน)
303 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(30 สัปดาห์ ก่อน)
439 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(41 สัปดาห์ ก่อน)
556 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(66 สัปดาห์ ก่อน)
780 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(73 สัปดาห์ ก่อน)
1,813 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(94 สัปดาห์ ก่อน)
1,064 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(121 สัปดาห์ ก่อน)
1,328 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(125 สัปดาห์ ก่อน)
809 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(126 สัปดาห์ ก่อน)
1,170 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(133 สัปดาห์ ก่อน)
1,135 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(133 สัปดาห์ ก่อน)
1,332 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(141 สัปดาห์ ก่อน)
1,062 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(143 สัปดาห์ ก่อน)
1,517 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(149 สัปดาห์ ก่อน)
3,413 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(150 สัปดาห์ ก่อน)
1,517 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2560, 10:00:16
(156 สัปดาห์ ก่อน)
1,122 ADMIN 25 ตุลาคม 2560, 12:37:37
(161 สัปดาห์ ก่อน)
1,959 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(176 สัปดาห์ ก่อน)