ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (6)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (2)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
73 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(2 สัปดาห์ ก่อน)
273 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(10 สัปดาห์ ก่อน)
314 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(19 สัปดาห์ ก่อน)
487 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(21 สัปดาห์ ก่อน)
1,286 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(30 สัปดาห์ ก่อน)
499 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(43 สัปดาห์ ก่อน)
685 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(55 สัปดาห์ ก่อน)
753 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(80 สัปดาห์ ก่อน)
994 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(87 สัปดาห์ ก่อน)
2,016 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(108 สัปดาห์ ก่อน)
1,244 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(135 สัปดาห์ ก่อน)
1,535 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(139 สัปดาห์ ก่อน)
1,005 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(139 สัปดาห์ ก่อน)
1,360 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(147 สัปดาห์ ก่อน)
1,334 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(147 สัปดาห์ ก่อน)
1,525 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(155 สัปดาห์ ก่อน)
1,243 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(156 สัปดาห์ ก่อน)
1,697 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(162 สัปดาห์ ก่อน)
3,603 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(164 สัปดาห์ ก่อน)
1,693 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2560, 10:00:16
(170 สัปดาห์ ก่อน)