ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (1)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (11)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (5)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (4)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (2)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (2)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (3)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
209 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(21 สัปดาห์ ก่อน)
359 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(29 สัปดาห์ ก่อน)
816 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(76 สัปดาห์ ก่อน)
985 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(80 สัปดาห์ ก่อน)
878 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(88 สัปดาห์ ก่อน)
816 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(88 สัปดาห์ ก่อน)
1,231 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(104 สัปดาห์ ก่อน)
1,684 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(131 สัปดาห์ ก่อน)
1,811 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(150 สัปดาห์ ก่อน)