บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว / คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยชั่วคราว
GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 11:17:50 (58 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน และฝึกสอนช่าง

แต่ไม่ได้ทำวีซ่าธุรกิจ 

มาประมาณ ไม่เกิน 30 วัน ได้ไหมค่ะ

บริษัท woh.....

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01 (58 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามดังนี้ครับ

1. กรณีเยี่ยมชมโรงงาน สามารถเดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยสามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน

2. กรณีสอนงาน (Training) ซึ่งทราบระยะเวลาชัดเจนและมีกำหนดการสอนชัดเจน ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

3. กรณีซ่อมเครื่องจักรเร่งด่วนฉับพลัน ซึ่งไม่มีกำหนดล่วงหน้ามาก่อน จะต้องขอใบอนุญาตทำงาน แต่จะออกให้เป็นใบประกาศด่วน (URGENT) แทนใบอนุญาตทำงาน
โดยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นเรื่อง/ขอรับเอกสาร แทนชาวต่างชาติได้
ส่วนวีซ่าเป็นวีซ่าผ่านเข้ามาปกติ ไม่ต้องเป็นวีซ่า Non-B

4. กรณีปฏิบัติงานเกินกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน สามารถยื่นขอใช้สิทธินำเข้าช่างฝีมือชั่วคราวเร่งด่วนต่อ BOI ได้ ซึ่งไม่ต้องขออนุมัติตำแหน่ง
แต่ขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานจะเหมือนขั้นตอนปกติ โดยช่างต่างชาติจะต้องเดินทางไปทำใบอนุญาตทำงานด้วย
ส่วนวีซ่าจะต้องเป็นวีซ่า Non- B ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด