SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559, 10:19:05 (237 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนจดทะเบียนแล้ว 41 ล้านบาท สำหรับโครงการใหม่ ค่าก่อสร้าง 73 ล้านบาท  ไม่รวมค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการใหม่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องรวมค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยหรือใหม่ ถ้าได้มีวิธีการคิดแบบไหนครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559, 12:17:32 (237 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับโครงการขยาย ต้องทำให้
1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเพิ่มขึ้น (เฉพาะส่วนของโครงการขยาย) ไม่เกิน 3:1
หรือ
2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมทั้งโครงการเก่าและโครงการขยาย) ไม่เกิน 3:1

คำถามที่สอบถามไม่ชัดเจนว่าต้องการสอบถามอะไรครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559, 15:51:31 (237 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ ขอโทษครับคำถามที่สอบถามอาจจะไม่ค่อยชัดเจน คือเดิมบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมฯ ทั้งหมด 3 โครงการ เงินทุนจดทะเบียนแล้ว 41 ล้านบาท แต่บริษัทฯต้องการเปิดโครงใหม่(ส่วนขยาย) คำถามคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น คิดเฉพาะจากเงินลงทุนค่าก่อสร้าง หรือ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ หรือคิดจากทั้งสองส่วน(ค่าก่อสร้าง+ค่าเครื่องจักรฯ)

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559, 19:22:33 (237 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ให้คำนวณจากหลักเกณฑ์ที่แจ้งไปแล้วในคำตอบแรก

ส่วนมูลค่าการลงทุนของโครงการใหม่ คือตัวเลขเงินลงทุนทั้งสิ้น (1-9) ในแบบฟอร์มขอรับส่งเสริมการลงทุน หน้า 3 ครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559, 18:39:32 (237 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 17:04:51 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน Admin 

ขอสอบถามเรื่องทุนจดทะเบียนค่ะ

ในบัตรส่งเสริมระบุว่า

1.ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า ....บาท ==> ตัวเลขนี้มาจากไหนคะ

2.ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มีมูลค่า..==>ตัวเลขนี้คิดจากไหนคะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564, 17:18:46 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

เป็นตัวเลขที่มาจากคำขอรับการส่งเสริมที่บริษัทยื่นต่อ BOI คือ

1. ทุนจดทะเบียน จากข้อมูลข้อ 2.1.1 ในคำขอฯ

2. ขนาดการลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จากข้อมูลข้อ 2.2 ในคำขอฯ ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564, 15:38:55 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณมากค่ะ

Chihiro โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 17:12:51 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

เรียน Admin,

ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

หากบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อเครื่องจักรก่อน ได้รับบัตรส่งเสริม เนื่องจากlead time ในการผลิต และจะต้องจ่าย Down payment จำนวนหนึ่งก่อนบัตรได้รับการอนุมัติ

กรณีนี้บริษัทสามารถนำ Down payment มานับเป็นวงเงินลงทุนได้หรือไม่

 

จึงเรียนมาเพื่อสอบถามค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564, 17:55:01 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เงินดาว์น คือเงินที่จ่ายเป็นงวด เพื่อชำระหนี้บางส่วนก่อนถึงกำหนดวันซื้อขาย เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าเครื่องจักร จึงสามารถนำมานับเป็นขนาดการลงทุนได้

แต่ทั้งนี้ หากบริษัทนำเครื่องจักรเข้ามาก่อนวันที่ยืนคำขอรับการส่งเสริม จะต้องแจ้งให้ BOI ทราบตั้งแต่ตอนที่ยื่นขอรับส่งเสริม/ชี้แจงโครงการ เพื่อให้ BOI อนุมัติให้นับเครื่องจักรดังกล่าวเป็นเครื่องจักรในโครงการด้วย แต่จะไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาก่อนวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564, 08:59:34 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

เรียน Admin,

ถ้าหากเป็นการ Down payment จ่ายให้กับผุ้รับเหมาที่จะเข้ามาสร้างตัวอาคารและระบบต่่างๆ ที่ต้องจ่ายก่อนขอรับการส่งเสริม 10 % 

แต่ยังไม่ได้นำเข้าเครื่องจักร กรณ๊นี้ ใบเสร็จที่จ่ายนำมารวมเป็นวงเงินลงทุนในโครงการได้ ถูกต้องหรือไม่คะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564, 09:42:09 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

กรณีของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน คือ หากมีการเริ่มจ่ายเงินก่อนวันยื่นคำขอรับการส่งเสริม และก่อสร้างเสร็จหลังวันยื่นคำขอรับการส่งเสริม

ก็สามารถนำมูลค่าสิ่งก่อสร้างตามทะเบียนสินทรัพย์ มานับเป็นขนาดการลงทุนของโครงการได้ ครับ

Chihiro โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564, 10:34:33 (9 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด