GUEST โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564, 17:04:31 (51 สัปดาห์ ก่อน)
Top

1.สิงก่อสร้างที่นอกเหนือจากโรงงาน เช่น โรงอาหาร โรงจอดรถ ถนนและที่นั่ง ตามทาง เป็นการลงทุนในโครงการนี้หรือไม่

2.เครื่องจักรที่มิได้นำเข้าแบบ BOI สั่งซื้อมาเป็่นชิ้นส่วน เพื่อนำมาประกอบเองที่โรงงานต้องแสดงใบ Invoice ทุกชิ้นหรือไม่

บริษัท เอฟ..........

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564, 17:56:36 (51 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. ตามคำชี้แจงแนบท้ายแบบคำขอเปิดดำเนินการ ระบุว่า

ค่าก่อสร้าง กรณีก่อสร้างเอง หมายถึง การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงกรณีต่อเติมหรือปรับปรุง

ค่าก่อสร้างโรงอาหาร และโรงจอดรถ อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจัดเป็นค่าก่อสร้างที่นับเป็นขนาดการลงทุนของโครงการได้

ส่วนค่าถนน เป็นค่าปรับปรุงที่ดิน ซึ่งไม่นับเป็นค่าก่อสร้าง

ค่าที่นั่งตามทาง ก็ไม่นับเป็นค่าก่อสร้าง

2. กรณีซื้อชิ้นส่วนมาเพื่อประกอบเป็นเครื่องจักร โดยไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 28

หากเป็นเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตที่ได้รับส่งเสริม ก็สามารถนำมารวมเป็นกำลังผลิต และนับเป็นขนาดการลงทุนได้

ซึ่งตามปกติ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีการประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นเครื่องจักรที่พร้อมใช้งาน ดังนั้น ในการตรวจสอบมูลค่าการลงทุน จะตรวจสอบจากทะเบียนสินทรัพย์ โดยในเบื้องต้น บริษัทไม่ต้องสำแดงใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของเครื่องจักรที่บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ให้ BOI ตรวจสอบ ครับ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด