บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / อื่นๆ / ส่งออกวัตถุดิบเพื่อไป TEST กับเครื่องจักรที่ญี่ปุ่น
Jindapon โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564, 13:31:06 (11 สัปดาห์ ก่อน)
Top

จะส่งออกวัตถุดิบเพื่อไป TEST กับเครื่องจักรที่ญี่ปุ่น โดยวัตถุดิบนี้นำเข้าแบบใช้สิทธิ BOI มา
คำถาม

1.สามารถทำเรื่องแบบส่งคืนวัตถุดิบได้หรือไม่คะ
2. จะมีปัญหาไหมที่ส่งออกวัตถุดิบเพื่อไป TEST ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564, 15:28:50 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เดิม BOI เคยมีแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ ว่าจะอนุญาตให้ส่งคืนในกรณีที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ เป็นต้น

แต่ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจาก "การส่งคืน" เป็น "การส่งออก" โดยบริษัทไม่ต้องระบุเหตุผลที่จำเป็นต้องขอส่งออก

ดังนั้น แม้จะเป็นการส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศเพื่อ test เครื่องจักร ก็สามารถยื่นขออนุญาตส่งออกได้

แต่ทั้งนี้ หากการส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับกิจการตามที่ได้รับส่งเสริม และเป็นไปในเชิงพาณิชย์ บริษัทไม่ควรนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวโดยใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 ตั้งแต่แรก ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564, 15:35:46
Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564, 15:16:38 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ถามต่อค่ะ

แล้ววัตถุดิบที่ซื้อในประเทศ(สิทธิ BOI)   จะส่งไป test กับเครื่องจักร ที่ญี่ปุ่น เพราะจะนำเข้าเครื่องจักร
กรณีนี้ต้องส่งออกแบบไม่ใช้สิทธิถูกต้องไหมคะ เพราะใช้สิทธิ BOI ในการส่งออก ไม่ได้ใช่ไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564, 16:00:05 (11 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

หากวัตถุดิบซื้อจากบริษัทในประเทศที่ได้รับ BOI ในราคาไม่รวมภาษี

บริษัทต้องขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำใบขนขาออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบ (ปรับยอด) และโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับบริษัทผู้ขายวัตถุดิบ

แต่หากเป็นการซื้อวัตถุดิบในราคารวมภาษี ก็สามารถส่งออกวัตถุดิบนั้นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต BOI และไม่ต้องนำใบขนขาออกมาตัดบัญชี ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด