หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 442 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 151  ประกาศ สกท  ป.1/2559  29 เมย 59  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ยกเว้นโรงงานที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานภาครัฐ (MOU) เท่านั้น
 152  ประกาศ กกท  ส.1/2559  11 เมย 59  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557
 153  ประกาศ กกท  7/2559  11 เมย 59  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
 154  ประกาศ กกท  6/2559  11 เมย 59  มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร
 155  ประกาศ กกท  5/2559  11 เมย 59  มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (local Investment)
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 156  คำชี้แจง สกท   7 เมย 59  คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557
 157  ประกาศ กกท  4/2559  10 มค 59  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 158  ประกาศ กกท  3/2559  10 มค 59  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 159  ประกาศ กกท  2/2559  10 มค 59  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 160  ประกาศ กกท  1/2559  10 มค 59  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 161  คำชี้แจง สกท   8 มค 59  คำชี้แจง เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2558
 162  ประกาศ กกท  ส.2/2558  15 ธค 58  การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 163  ประกาศ กกท  21/2558  15 ธค 58  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 164  ประกาศ กกท  20/2558  15 ธค 58  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 165  ประกาศ กกท  19/2558  15 ธค 58  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 166  ประกาศ กกท  18/2558  15 ธค 58  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 167  ประกาศ กกท  17/2558  15 ธค 58  แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 168  ประกาศ กกท  16/2558  15 ธค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 169  ประกาศ กกท  15/2558  15 ธค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 170  ประกาศ กกท  14/2558  15 ธค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 171  ประกาศ กกท  13/2558  15 ธค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 172  ประกาศ กกท  12/2558  15 ธค 58  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ตามประกาศ กกท ที่ 7/2560)
 173  ประกาศ กกท  11/2558  15 ธค 58  มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 174  คำชี้แจง สกท   20 พย 58  คำชี้แจง เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประกาศคณะกรรมการที่ 10/2558
 175  ประกาศ กกท  ส.1/2558  27 ตค 58  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 18

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 126,420
Total pageviews 2,746,739 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.