thun151 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562, 15:11:35 (40 สัปดาห์ ก่อน)
Top

1.ขอสอบถามว่า การนำเข้าจิ๊ก และการนำเข้าแม่พิมพ์ โดยใช้สิทธิ์บีโอไอนั้น เราสามารถนำเข้ามาได้เลย โดยไม่ต้องขอเพิ่มจำนวนกับบีโอไอ ใช่หรือไม่คะ

2.การนำเข้าจิ๊ก และแม่พิมพ์ หากชื่อที่นำเข้าเป็นคนละชื่อกับที่เคยขอไว้ สามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ 

แก้ไขโดย thun151 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562, 15:12:02
ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562, 17:01:14 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ยึดจับ สามารถขออนุมัติบัญชีได้โดยไม่ต้องระบุจำนวน

ดังนั้น หากเป็นชื่อที่ตรงกับรายการที่ได้รับอนุมัติ จะนำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรจำนวนเท่าใดก็ได้

แต่หากชื่อไม่ตรงกับรายการที่ได้รับอนุมัติ จะต้องยื่นขอเพิ่มรายการใหม่ ครับ

thun151 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562, 09:52:19 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

การนำเข้าอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการทำงานทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มรายการในหมวดหมู่ของแม่พิมพ์ หรือของอะไล่คะ

หมายเหตุ : จะใช้อุกรณ์นี้ต่อเมื่อมีงานเสียระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยเอางานที่มีปัญหามาตรวจสอบสาเหตุ โดย QC แจ้งว่าอุปกรณ์นี้คือจิ๊ก ไม่ใช่เครื่องจักร ไม่ใช่แม่พิมพ์

แก้ไขโดย thun151 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562, 10:36:25
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562, 10:38:23 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ เข้าข่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่เข้าข่ายอะไหล่ หรือแม่พิมพ์

จึงต้องยื่นขออนุมัติในข่ายบัญชีเครื่องจักร ครับ

thun151 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562, 15:14:53 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ควรจะต้องยื่นขออนุมัติในข่ายบัญชีเครื่องจักร

แต่หากระยะเวลาที่ขอยื่นอนุมัติไม่ทันงานที่จะต้องนำเข้า ต้องทำอย่างไร

บริษัทสามารถนำเข้ามาก่อนโดยสงวนสิทธิ์นำเข้าภายใต้บีโอไอไว้ได้หรือไม่

ภายหลังหากได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถยื่นสั่งปล่อยภายหลังได้หรือไม่คะ

หรือต้องทำอย่างไร รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562, 10:49:11 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

หากจะนำเข้าเครื่องจักรหลังจากระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรสิ้นสุดแล้ว แต่อยู่ระหว่างการยื่นขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

ให้นำเข้าโดยชำระภาษีสงวนสิทธิไว้ก่อน

และเมื่อได้รับอนุมัติขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร สามารถยื่นสั่งปล่อยขอคืนอากรขาเข้าได้

แต่ VAT จะไม่ได้รับคืนตามสิทธิ BOI ต้องเป็นการเครดิต VAT จากการยื่นแบบ ภพ.30 ตามปกติ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด