MIT_G2 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562, 16:18:32 (31 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ

ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ สมมุติ บริษัทยื่นขออนุญาตส่งวัตถุดิบ(เหลือจากการผลิต)ไปต่างประเทศ ณ วันยื่นขอกับบีโอไอ

สินค้า A = 100 PCS.

สินค้า B = 50 PCS. 

แต่ ณ วันส่งออกจริง มีสินค้า A = 60 PCS. หากเป็นเช่นนี้ สินค้า A อีก 40 PCS. บริษัทสามารถนำเลขหนังสืออนุมัตินี้ไปใช้ส่งออกได้อีกไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43 (31 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หนังสืออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ 1 ฉบับ สามารถนำไปยื่นปรับยอดที่สมาคม IC ได้ครั้งเดียว

หากส่งวัตถุดิบออกไปไม่ครบจำนวนที่ได้รับอนุญาต จะปรับยอดให้ตามจำนวนที่ส่งออกจริงตามใบขนสินค้าขาออกเท่านั้น

สำหรับวัตถุดิบส่วนที่ไม่ได้ส่งออก หากต่อมาต้องการส่งออก จะต้องยื่นขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศต่อ BOI อีกครั้งหนึ่ง

แต่มีวิธีดำเนินการอีก 1 วิธี คือ แยกส่งออกเป็น 2 ใบขน จากนั้นจึงยื่นปรับยอดพร้อมกัน (1 หนังสืออนุญาต  / 2 ใบขนขาออก) ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด