บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / อื่นๆ / ขอใช้เครื่องจักรร่วม
Makita โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 11:43:10 (46 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน admin

Q : ถ้าโครงการ 1 ได้เปิดดำเนินการแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนขอโครงการใหม่ ในโครงการใหม่สามารถขอใช้เครื่องจักรร่วมกับของโครงการ 1 ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ขอบคุณคะ

ฐิติรัตน์

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 14:31:27 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

โดยหลักการ โครงการที่ได้รับส่งเสริมแต่ละโครงการ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรร่วมกันได้ เพราะจะถือเป็นการสวมสิทธิ คือนำเครื่องจักรที่เคยใช้ผลิตเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ในโครงการหนึ่ง ไปใช้ผลิตเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในอีกครั้งในโครงการอื่น

แต่หากเป็นเครื่องจักรเป็นที่ไม่มีผลกระทบต่อกำลังผลิตและกรรมวิธีการผลิต เช่น แม่พิมพ์ รถโฟลค์ลิฟต์ อาจอยู่ในข่ายที่จะขอใช้ร่วมกันได้ ซึ่งมี 3 แนวทางคือ

1.แจ้งในขั้นยื่นขอรับส่งเสริมโครงการที่ 2 ว่าจะขอใช้เครื่องจักรร่วมกับโครงการที่ 1 ในขั้นตอน ....
2.ยื่นขอแก้ไขโครงการที่ 2 (กรณีได้รับบัตรส่งเสริมโครงการที่ 2 แล้ว) เพื่อขอแก้ไขโครงการเพื่อใช้เครื่องจักรร่วมกับโครงการที่ 1 ในขั้นตอน ....
3.ยื่นเรื่องในสถานะโครงการที่ 1 เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (คือขอนำไปใช้ในโครงการที่ 2)


เนื่องจากเรื่องนี้ BOI ไม่มีคำสั่งหรือระเบียบปฏิบัติที่สามารถนำมาอ้างอิงได้โดยชัดเจน

จึงควรปรึกษา จนท BOI ที่พิจารณาโครงการของบริษัทโดยตรงด้วย ครับ 

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 14:33:23
Makita โพสต์เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562, 14:40:38 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด