บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน / การส่งแม่พิมพ์ซ่อม (ในกรณีที่กลับเข้ามาไม่ทันวันครบกำหนดการนำเข้า)
NONGMAI โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562, 08:27:52 (34 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ

ในกรณีแม่พิมพ์ที่ได้ส่งออกไปซ่อมที่ต่างประเทศนำเข้ามาไม่ทันตามระยะเวลานำเข้า (ของทางบริษัทจะครบกำหนดในวันที่ 17/10/2562) จะต้องเสียอากรนำเข้าตามปกติใช่หรือไม่คะ และการรายงานในระบบeMT Online ที่ได้รายงานไปตอนนำออกไปซ่อม เมื่อแม่พิมพ์ส่วนนี้เข้ามา จะยังต้องดำเนินการหรือไม่/อย่างไรคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562, 10:21:27 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หากนำเข้าแม่พิมพ์ที่ส่งไปซ่อมต่างประเทศ กลับเข้ามาไม่ทันระยะเวลาที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 28 หรือ 29

1.ให้ยื่นคำร้องเปลี่ยนเรื่องการส่งซ่อมต่างประเทศ เป็นส่งคืนต่างประเทศ เพื่อไม่ให้แม่พิมพ์ดังกล่าวติดค้างในบัญชีรายการที่ใช้สิทธิ

2.ในการนำแม่พิมพ์กลับเข้ามาหลังสิ้นสุดสิทธิ น่าจะใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะตัวแม่พิมพ์ตามที่ได้ทำใบสุทธินำกลับไว้ได้

แต่ค่าซ่อม จะต้องชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562, 11:39:32 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

สำหรับคำตอบของข้อที่1 ต้องทำการอธิบายเหตุผลตามที่ได้สอบถาม ลงในช่อง "เหตุผลการขอเปลี่ยนสถานะ" ได้เลยใช่หรือไม่คะ

และการยื่นคำร้องเปลี่ยนสถานะการส่งซ่อมเป็นส่งคืน ทำการยื่นคำร้องหลังจากพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ หรือ ต้องทำการยื่นคำร้องก่อนหมดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์คะ

 

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562, 11:49:49 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1.เหตุผล จะกรอกอย่างไรก็ได้ ตามข้อเท็จจริงที่ต้องการเปลี่ยนสถานะจากส่งซ่อมเป็นส่งคืน

2.วันที่ยื่นเปลี่ยนสถานะ จะยื่นในวันที่ทราบชัดว่าไม่สามารถซ่อมเสร็จแล้วนำกลับเข้ามาได้ทันกำหนด หรือจะยื่นวันสุดท้ายของวันสิ้นสุดระยะเวลานำเข้า ก็แล้วแต่ ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562, 08:49:22 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด