บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / อื่นๆ / นำเข้าวัตถุดิบและขายสินค้าโดยใช้สิทธิ BOI
Jindapon โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562, 14:54:51 (41 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สอบถามและปรึกษา ค่ะ 

ทางบริษัทนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ์ BOI และได้ผลิตสินค้าขายให้ลูกค้าเป็น BOI 
แต่ลูกค้าซื้อสินค้าไป แล้วขายเป็น NON BOI  จึงทำให้ไม่มียอดที่จะคืน report-v กลับมาให้ทางเรา
ดังนั้นลูกค้าจะให้ทางบริษัททำการชำระภาษีวัตถุดิบแล้วไปเรียกเก็บคืน
คำถาม
1. ทางบริษัทจะชำระภาษีเองไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
2. ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีแล้วปรับยอดคืนทางบริษัทใช่หรือไม่
รบกวนแนะนำสิงที่ถูกต้องให้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562, 10:40:37 (41 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณี A นำวัตถุดิบเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 แล้วผลิตจำหน่ายให้ B แต่ B ไม่ได้นำไปผลิตส่งออก

1. A จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีอากร โดยให้ยื่นขอชำระภาษีตามสภาพ ณ วันนำเข้าต่อ BOI แล้วนำหนังสืออนุมัติไปชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร

2. จากนั้น A ยื่นขอปรับยอดวัตถุดิบที่ชำระภาษีเสร็จสิ้นแล้ว ต่อสมาคม IC

3. ส่วนเรื่องการชดเชยเงินค่าภาษี ฯลฯ ให้กับ A เป็นเรื่องที่ A และ B จะไปตกลงกันเอง ครับ

 

Kook โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562, 11:36:19 (29 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

รบกวนปรึกษาและขอคำแนะนำค่ะ

บริษัทA ได้รับสิทธิ์BOI.ใช้สิทธิ์มาตรา36 และได้ผลิตสินค้าขายให้กับบริษัทB ที่ใช้สิทธิมาตรา 29 เพื่อนำไปผลิตแล้วส่งออกโดยโอนสิทธิตัดบัญชีBOI ให้บริษัทA โดยการสลักหลังใบขนสินค้าขาออก

ปัจจุบันระบบBOI ตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร กำหนดให้ใบขนสินค้าที่ส่งออกหลังวันที่ 10 ต.ค.2561 บริษัทA สามารถดาวน์โหลดใบขนของบริษัทB ที่ใช้มาตรา 29 มาตัดบัญชีได้ โดยบริษัทB ที่เป็นผู้ส่งออก ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของบริษัทA ใช้ใบขนขาออกช่อง "ใช้สิทธิประโยชน์" พร้อมตารางโอนสิทธิ์ตามมาตรา 29 โดยระบุข้อมูลส่งออก เพื่อให้บริษัทA สามารถนำข้อมูลไปตัดบัญชีได้

คำถาม :

1.ตารางโอนสิทธิ์ตามมาตรา 29 สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบริษัทฯที่ได้รับBOI เพื่อนำข้อมูลมาตัดบัญชีได้เลยหรือไม่ เพราะโมเดลสินค้าที่ส่งออก และหน่วยสินค้า ที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลและบีโอไอ ไม่เหมือนกัน (คือเข้าใจว่า ตารางโอนสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิร่วมกันได้เลยใช่หรือไม่)

2.บริษัท A ที่ได้รับBOI ต้องไปยื่นหลักการหรือดำเนินการใดๆ ที่กรมศุล ก่อนหรือไม่ หรือรอรับโอนสิทธิ์ตัดบัญชีบีโอไออย่างเดียว

3.เมื่อบริษัท A ดาวน์โหลดใบขนขาออก+ตารางโอนสิทธิ ข้อมูลการรับโอนสิทธิ์จะออกมารูปแบบไหน เช่น โมเดล/จำนวน/หน่วยของผู้รับโอนสิทธิ์จะแสดงในตาราง หรือไม่

รบกวนแนะนำข้อมูลที่ให้ถูกต้องให้บริษัทด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง/ขอบคุณมากค่ะ

แก้ไขโดย Kook เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562, 12:18:41
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562, 14:54:59 (29 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

กรณีบริษัท A (BOI) จำหน่ายสินค้าให้บริษัท B (ม.29 กรมศุล / 19 ทวิเดิม) และ B นำไปผลิตส่งออก
มีขั้นตอนดำเนินการในการตัดบัญชีวัตถุดิบ ดังนี้

1. B จะต้องส่งสำเนาใบขนสินค้าขาออก พร้อมกับตารางการโอนสิทธิ ให้กับ A โดยรายการที่ B โอนสิทธิให้กับ A ในตารางการโอนสิทธิ จะต้องตรงกับชื่อสินค้าและโมเดลที่ A ได้รับอนุมัติสูตรการผลิตจาก BOI
จากนั้น A ต้องนำเอกสารดังกล่าวพร้อมไฟล์ตัดบัญชี ไปยื่นขอตัดบัญชีที่ IC

2. B ไม่ต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในใบขนขาออกช่อง "ใช้สิทธิประโยชน์" เนื่องจากเงื่อนไขนี้เป็นกรณีที่ผู้ส่งออกเป็นบริษัท Trading เท่านั้น

3. A ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลใบขนของ B จากระบบบ IC Online System แต่จะยื่นตัดบัญชีโดยใช้เอกสารตามข้อ 1

4.  สมาคม IC จะตรวจสอบข้อมูลการส่งออกและการโอนสิทธิ เพื่อตัดบัญชีให้กับ A โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารตามข้อ 1 ครับ

Kook โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562, 09:58:50 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

บริษัทฯ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล 

บริษัทฯ รบกวนสอบถามและเน้นย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้ง  ดังนี้

ตามข้อ 1 และ 3  ในกรณีนี้ บริษัทฯ ต้อง

- ตัดบัญชีแบบ Manual คือ ไม่ผ่านระบบ ถูกต้องมั้ยคะ ( หมายถึง บริษัทต้องนำ -จดหมายบริษัท + เอกสารส่งออก/ตารางโอนสิทธิ์ + ดิสก์ข้อมูล)

-* สำหรับ ตารางโอนสิทธิ์ บริษัท B นี้คือ ตารางโอนสิทธิเดินพิธีการมาตรา 29 ที่เป็นฟอร์มของกรมศุล /หรือ เป็น ตารางโอนสิทธิ์ที่ออกและรับรองโดยบริษัทB

* บริษัทฯ จะหาแบบฟอร์มตัวอย่าง ตารางโอนสิทธิ์นี้ ได้ที่ไหนบ้าง โปรดแนะนำค่ะ

* และเมื่อมีตารางโอนสิทธิ์แล้ว ใบขนขาออกของ บริษัท B ไม่จำเป็นต้องสลักหลังโอนสิทธิ์แบบเดิมแล้วใช่หรือไม่

ตามข้อ 2 เนื่องจากบริษัทA ตัดบัญชีวัตถุดิบส่งข้อมูลแบบระบบเดิม ติดปัญหาไม่ผ่านเนื่องจากวันที่ในใบขนต้องไม่เกิน 30/09/2018 บริษัทA เช็คข้อมูลจาก IC Call Center แนะนำให้ บริษัท B ระบุ 13หลักของ บริษัท A เพื่อสามารถดาวน์โหลดมาตัดบัญชี ตอนนี้บริษัท A ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจดีแล้วค่ะ

**ปัญหาคือ บริษัท A ยังมีใบขน และ รอรับใบขนจากบริษัท B เพื่อมาตัดบัญชีบีโอไอ หลังจากวันที่ 30/09/2018 ถึง ปี 2019 ที่เป็นใบขนแบบสลักหลังแบบเดิม อย่างนี้บริษัท A ต้องทำอย่างไรคะ หรือจะสามารถนำเอกสารดังกล่าว ไปตัดบัญชีตามข้อ 1 ได้หรือไม่/อย่างไร

ผิดพลาดประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562, 15:43:26 (28 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ตอบคำถามดังนี้ครับ

ตามคำตอบข้อ 1 และ 3

- จะเป็นการตัดบัญชีแบบ "ใช้เอกสาร" คือหนังสือบริษัทขอตัดบัญชี สำเนาใบขนขาออกของ B ตารางการโอนสิทธิของกรมศุลฯ และไฟล์ EXPORT และไฟล์ VENDOR (ถ้ามี)

 - ตารางการโอนสิทธิเป็นเอกสารออกโดยกรมศุลกากร

- ไม่ต้องสลักหลังใบขนของ B เนื่องจากเป็นการส่งออกซึ่ง B ตัดบัญชีตามสูตรที่อนุมัติโดยกรมศุลฯ และโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบบางส่วนให้กับ A

คำถามที่ 2

- ไม่เข้าใจเรื่องที่ต้องการถาม และไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการตัดบัญชีจากการใบโอนสิทธิตามมาตรา 29 ของกรมศุลกากร ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด