SMAC โพสต์เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561, 15:40:24 (91 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมินค่ะ

รบกวนสอบถามกรณีที่เราซื้อชิ้นงานจากผู้ผลิตในประเทศ แต่เรานำ Casting tool ส่งไปให้ผู้ผลิตหล่อชิ้นงานให้เพื่อขายให้เรา เนื่องจากชิ้นงานที่เราสั่งทำ ค่อนข้างเป็นงานเฉพาะ ไม่มีผลิตทั่วๆไป

Casting tool ที่ส่งไปซื้อในประเทศ แบบนี้จะสามารถนับเป็นเงินลงทุนได้หรือไม่ค่ะ

ถ้าได้ บริษัท ต้องทำเรื่องขออนุญาตบีโอไอขอนำ Casting tool ไปให้ผู้อื่นผลิตหรือไม่

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561, 18:28:37 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1.หากกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับการส่งเสริม มีขั้นตอนการนำ Tool ไปว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตชิ้นงานให้กับผู้ได้รับส่งเสริม

ก็สามารถนับมูลค่า Tool นั้น เป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับส่งเสริมได้

คำถามคำตอบที่ใกล้เคียงกันมีอยู่ในคำถามอื่นตาม Link ครับ

2.กรณีที่กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับส่งเสริมมีขั้นตอนตามข้อ 1

และบริษัทนำเข้า Tool ดังกล่าวจากต่างประเทศโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28

ตามหลักเกณฑ์เดิม ก่อนจะนำ Tool ออกนอกโรงงานเพื่อไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตชิ้นงาน จะต้องได้รับอนุญาตจาก BOI ก่อน

แต่ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน เข้าใจว่าหากเป็นการนำออกไปว่าจ้างตามกรรมวิธีผลิตที่ได้รับส่งเสริม ก็ไม่ต้องขออนุญาต BOI ก่อนนำ Tool ออกนอกโรงงาน

จะตรวจสอบข้อมูล และแจ้งคำตอบอีกครั้งหนึ่งครับ

SMAC โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561, 09:39:36 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียนแอดมินค่ะ

เพิ่มเติมข้อมูลค่ะ

1. กรรมวิธีการผลิตของบริษัทคือซื้อวัตถุดิบมาประกอบเท่านั้นคะ

  • รับคำสั่งซื้อ ออกแบบ
  • จัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสอบ
  • นำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบตามแบบ ปรับตั้งอุปกรณ์และปรับตั้งค่าต่างๆ 
  • ทดสอบการทำงาน ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุ และจัดส่ง

2.Casting tool ที่ส่งไปบริษัทไม่ได้นำเข้าค่ะ เราซื้อในประเทศ แล้วส่งไปให้ผู้ผลิตทำการผลิตงานให้ตามที่เราต้องการค่ะ

 

แสดงว่ากรณีแบบนี้จะถือว่า Casting tool นี้ ไม่ใช่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

แล้วสามารถนับเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อนับเงินลงทุนได้หรือไม่ค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561, 16:36:24 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1.ตามกรรมวิธีที่ได้รับส่งเสริม เป็นการออกแบบ และจัดซื้อชิ้นส่วนมาประกอบ ไม่มีขั้นตอนการนำ Casting Tool ไปว่าจ้างซัพพลายเออร์ให้ผลิตชิ้นส่วน

Casting Tool จึงไม่เป็นเครื่องจักรในโครงการที่ได้รับส่งเสริม และไม่นับเป็นเงินการลงทุนของโครงการนั้น

หากต้องการนับเป็นเงินลงทุนเครื่องจักรในโครงการ จะต้องยื่นแก้ไขกรรมวิธีการผลิตต่อ BOI เพื่อเพิ่มขั้นตอนการนำ Casting Tool ไปว่าจ้างผลิตด้วย 

2.Casting Tool เป็นเงินลงทุนในข่ายเครื่องจักร

หาก BOI ไม่อนุญาตให้นับรวมเป็นการลงทุนในข่ายเครื่องจักรตามข้อ 1 ก็จะไม่นับรวมเป็นการลงทุนในข่ายสินทรัพย์อื่นๆ ครับ

SMAC โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29 (90 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียนแอดมินค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด