บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / ส่วนสูญเสีย และเศษซาก / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่เสิ่อมสภาพและ ng
Jindapon โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561, 16:10:51 (26 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ สอบถาม บริษัทได้รับบัตรส่งเสริม กิจการประเภท 7.6
คำถาม

ข้อ 1.สินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาแล้ว มีการยกเลิกการสั่งซื้อแล้ว และมีเสิ่อมสภาพ เป็น NG ทางบริษัทต้องดำเนินการอย่างไร
สามารถขายเป็น scarp ได้ หรือจำหน่ายได้เลยหรือไม่ รบกวนแนะนำเพิ่อให้ถูกต้องด้วยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหากับสรรพกรและศุลกากรค่ะ

 

กิจการประเภท 5.5

ข้อ 2. สินค้า FG  ทางลูกค้าได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ และมีเสิ่อมสภาพ ทางบริษัทสามารถดำเนินการขายเป็น scarp ได้เลยหรือไม่ หรือต้องขอทำลายสินค้าก่อน รบกวนแนะนำเพิ่อให้ถูกต้องด้วยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหากับสรรพกรและศุลกากรค่ะ

ข้อ 3. ของเสียทั้ง ITC และ FG เป็นส่วนสูญเสียชนิดไหน นอกสูตร หรือในสูตร และสามารถรู้ได้อย่างไรว่าของเสีย มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ หรือไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561, 16:26:51 (25 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1.วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิมาตรา 36 หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ ถือเป็น ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

สามารถดำเนินการตาม ประกาศ ป.5/2543 โดยวิธีต่างๆ เช่น
- ขออนุญาตส่งคืนไปต่างประเทศ (ไม่มีภาระภาษี)
- ขออนุญาตทำลาย (ไม่มีภาระภาษี / แต่หากเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะมีภาระภาษีตามสภาพเศษซาก)

2.ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าตามมาตรา 36 หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็น ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

หากไม่สามารถส่งออกได้ จะต้องขออนุญาตทำลาย

และหากเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องชำระภาษีตามสภาพเศษซาก จึงจะตัดบัญชีได้

3.เศษซากที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ เช่น เศษโลหะ เศษพลาสติก หรือเศษซากอื่นๆ ที่มีผู้มารับซื้อ หรือรับขนไปให้ฟรีๆ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด