บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / ส่วนสูญเสีย และเศษซาก / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่เสิ่อมสภาพและ ng
Jindapon โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561, 16:10:51 (77 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะ สอบถาม บริษัทได้รับบัตรส่งเสริม กิจการประเภท 7.6
คำถาม

ข้อ 1.สินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาแล้ว มีการยกเลิกการสั่งซื้อแล้ว และมีเสิ่อมสภาพ เป็น NG ทางบริษัทต้องดำเนินการอย่างไร
สามารถขายเป็น scarp ได้ หรือจำหน่ายได้เลยหรือไม่ รบกวนแนะนำเพิ่อให้ถูกต้องด้วยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหากับสรรพกรและศุลกากรค่ะ

 

กิจการประเภท 5.5

ข้อ 2. สินค้า FG  ทางลูกค้าได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ และมีเสิ่อมสภาพ ทางบริษัทสามารถดำเนินการขายเป็น scarp ได้เลยหรือไม่ หรือต้องขอทำลายสินค้าก่อน รบกวนแนะนำเพิ่อให้ถูกต้องด้วยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหากับสรรพกรและศุลกากรค่ะ

ข้อ 3. ของเสียทั้ง ITC และ FG เป็นส่วนสูญเสียชนิดไหน นอกสูตร หรือในสูตร และสามารถรู้ได้อย่างไรว่าของเสีย มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ หรือไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561, 16:26:51 (76 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1.วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิมาตรา 36 หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ ถือเป็น ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

สามารถดำเนินการตาม ประกาศ ป.5/2543 โดยวิธีต่างๆ เช่น
- ขออนุญาตส่งคืนไปต่างประเทศ (ไม่มีภาระภาษี)
- ขออนุญาตทำลาย (ไม่มีภาระภาษี / แต่หากเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะมีภาระภาษีตามสภาพเศษซาก)

2.ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าตามมาตรา 36 หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็น ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

หากไม่สามารถส่งออกได้ จะต้องขออนุญาตทำลาย

และหากเศษซากหลังทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องชำระภาษีตามสภาพเศษซาก จึงจะตัดบัญชีได้

3.เศษซากที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ เช่น เศษโลหะ เศษพลาสติก หรือเศษซากอื่นๆ ที่มีผู้มารับซื้อ หรือรับขนไปให้ฟรีๆ ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562, 14:00:23 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมอีกค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ Deadstock และได้แจ้งทางสรรพกร ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ BOI และทางนี้สรรพกรแจ้งให้ทำลายผลิตภัณฑ์ และห้ามขาย ดังนั้น
ปัญหาคือใช้สิทธิ BOI  และทางเราต้องการยอดเพื่อมาตัดบัญชีเพื่อปรับยอด จะทำอย่างไรที่ถูกต้องดี
คำถาม 

ทำลายผลิตภัณฑ์นั้น สรรพกร และ  Third party  ฺBOI  สามารถเข้ามาดูการทำลายพร้อมกันได้หรือไม่
และหากทำลายและชำระภาษีแล้ว ก็สามารถขายเศษซากได้ถูกต้องไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562, 17:22:29 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น dead stock จัดเป็น "ส่วนสูญเสีย" ตาม ประกาศ BOI ป.5/2543 ข้อ 3.3

หากต้องการตัดบัญชีโดยการทำลาย จะต้องดำเนินการดังนี้

1.ยื่นขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย และวิธีการกำจัดเศษซาก ต่อ BOI

2.ทำลายตามวิธีที่ได้รับอนุมัติจาก BOI โดยให้บริษัทผู้ประกอบการตรวจสอบส่วนสูญเสียที่ได้รับอนุญาตจาก BOI (บริษัท Inspector) ทำการควบคุมการทำลาย และออกเอกสารรับรองการทำลาย

3.ยื่นขอตัดบัญชี (หากเศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องชำระภาษีตามสภาพเศษซาก)


กรณีที่สอบถาม เข้าใจว่าเป็นไปตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 ข้อ 3 (2)

บริษัทจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งกฎระเบียบ BOI และกรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562, 16:11:11 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

1. กรณีทำลาย ( หากมีเศษซากที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ / ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ) สามารถส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่มีภาระภาษีได้หรือไม่คะ
2. หากส่งออก ก็ทำเรื่อง "
ขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตรไปต่างประเทศ)" ถูกต้องไหมคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562, 10:15:59 (34 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

1. การจะขอส่งออกส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศโดยไม่มีภาระภาษี

สามารถยื่นขออนุญาตส่งออกตามสภาพส่วนสูญเสีย โดยไม่จำเป็นต้องทำลาย

2. ขั้นตอนคือ 

1) ยื่นคำร้องขอส่งออกส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ
2) เมื่อส่งออกแล้ว ยื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรกรณีส่งออก
3) นำหนังสืออนุมัติจาก BOI ไปยื่นตัดบัญชี (ปรับยอด) ที่ IC ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด