บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น / การนำเข้าเครื่องจักรระหว่างการยื่นขอรับการส่งเสริม
Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561, 10:46:56 (94 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมิน

บริษัทได้ยื่นเรื่อง ขอรับรับการส่งเสริมกับสำนักงาน ซึ่งเรื่องยังไม่ได้รับการอนุมัติบริษัทฯ อยากทราบว่า

1. บริษัทสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาก่อนได้หรือไม่คะ ( ทำสงวนสิทธิ์ไว้ )

ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561, 13:56:43 (94 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

บริษัทสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมโครงการได้ โดยการชำระภาษีสงวนสิทธิ แต่จะต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม

จากนั้น เมื่อได้รับบัตรส่งเสริม และได้รับอนุมัติบัญชีเครื่องจักรแล้ว สามารถยื่นขอสั่งปล่อยคืนอากรได้

โดยจะได้รับคืนเฉพาะอากรขาเข้า

ส่วน VAT ต้องใช้วิธีเครดิตภาษีประจำเดือน หรือหากจะขอคืน VAT ต้องดำเนินการตามระเบียบของกรมสรรพากร ครับ 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561, 10:16:56 (94 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561, 15:22:46 (94 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามเพิ่มจากคำถามด้านบนค่ะ

* ในกรณีเครื่องจักรที่บริษัทจะนำเข้ามีอากรขาเข้า เท่ากับ ศูนย์ (Duty 0%) (บริษัทจะไม่ทำขอสงวนสิทธิ์ ) และบริษัทต้องการนำเครื่องจักรเข้ามาก่อนที่โครงการจะได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม

เครื่องจักรที่บริษัทนำเข้ามาใช้ในการผลิตนี้สามารถนำมาใช้นับกำลังการผลิตรวมกับเครื่องจักรส่วนที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ์ BOI ได้หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561, 16:08:44 (94 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ต้องแยกระหว่าง "เงื่อนไข" กับ "สิทธิประโยชน์" ออกจากกันครับ

เครื่องจักรที่จะถือเป็นการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริม

ไม่ว่าเครื่องจักรนั้นจะใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามที่ได้รับหรือไม่ก็ตาม


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สามารถตรวจสอบได้จากบัตรส่งเสริมของแต่ละโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดังนี้

- ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ (กรณีอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า จะมีข้อความระบุในบัตรส่งเสริม)

- ต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้มาก่อนวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม

- ต้องเป็นเครื่องจักรตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

 


กรณีที่สอบถาม เครื่องจักรอากรขาเข้าเป็น 0 บริษัทจึงจะนำเข้าเครื่องจักรโดยไม่ใช้สิทธิตามมาตรา 28

หากเครื่องจักรนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบายข้างต้น ก็ถือเป็นเครื่องจักรตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม

สามารถนับกำลังผลิตรวมกับเครื่องจักรอื่นที่ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าได้ ครับ

 
Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59 (94 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด