บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ / โอนสิทธิ์ในการตัดบัญชี ระหว่างโครงการ BOI
unknown[202] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561, 11:00:49 (90 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน Admin

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Cutting Tools และได้รับสิทธิ์ BOI กำลังจะขยายโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ โดยโครงการใหม่นี้เป็นกิจการชุปเคลือบผิวโดยรับจากโครงการเดิมมาชุปเคลือบผิวและส่งออก ซึ่งบริษัทฯนำเข้า Raw Material เข้ามาในนามโครงการเดิม (สมมุติ:โครงการที่ 1) นำมาเจียรตามขั้นตอนการผลิต จนได้เป็น Finish Goods แล้วขายต่อไปในโครงการใหม่ (สมมุติ:โครงการที่ 2) เพื่อทำการเคลือบและส่งออกไปที่บริษัทแม่ต่างประเทศ จึงขอสอบถาม Admin ดังนี้ค่ะ

1. บริษัทฯจะต้องโอนสิทธิ์ในการตัดบัญชีให้กับโครงการที่ 1 ด้วยใช่หรือไม่? 

2. บริษัทฯจะต้องทำเอกสารแจ้งสำนักงาน BOI หรือไม่? ในกรณีที่ทำการขายให้กับโครงการใหม่

3. บริษัทฯต้องบันทึกข้อมูลระหว่างโครงการอย่างไร? เช่น โครงการที่ 1 ขาย FG ให้กับโครงการที่ 2 และโครงการที่ 2 จะได้รายได้จากการจ้างทำ เป็นต้น

ขอบคุณค่ะ

MMCT

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561, 14:34:28 (90 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

โครงการที่ 1 นำเข้าวัตถุดิบและผลิตเป็นสินค้า A จำหน่ายให้โครงการที่ 2

โครงการที่ 2 ซื้อ A จากโครงการที่ 1 มาผลิตเป็นสินค้า B และส่งออกไปต่างประเทศ

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1. โครงการที่ 2 ต้องขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบโดยมี A เป็นวัตถุดิบ
และเมื่อส่งออก จะต้องตัดบัญชีสินค้า B และโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบ A ให้กับโครงการที่ 1

2. ตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม A เป็นสินค้าของโครงการที่ 1 และเป็นวัตถุดิบของโครงการที่ 2
การจะซื้อขายกันระหว่างโครงการ จึงไม่ขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม และไม่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อ BOI

3. การบันทึกทางบัญชี จะเป็นการที่โครงการที่ 1 จำหน่ายสินค้า A ให้กับโครงการที่ 2 ในราคาต้นทุน
แต่เนื่องจากเป็นคำถามทางบัญชีและไม่ใช่ข้อกฎหมายของ BOI จึงควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางบัญชีโดยตรง ครับ

unknown[202] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561, 11:51:04 (90 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

มีคำถามเพิ่มเติมค่ะ

1. ในกรณีที่สินค้า A เป็นวัตถุดิบของโครงการที่ 2 (ซึ่งได้ซื้อมาจากโครงการที่ 1) ดังนั้นกรณีการตัดบัญชีของสินค้า B จะทำการตัดบัญชีอย่างไร?

2. กรณีการตัดบัญชีสินค้า B นี้จะต้องตัดบัญชีผ่านระบบ RMTS2011 ด้วยหรือไม่ เพราะวัตถุดิบนั้นไม่ได้นำเข้า แต่ทำการซื้อขายระหว่างโครงการกันค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561, 19:40:14 (90 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1.เมื่อโครงการที่ 2 ส่งสินค้า B ไปจำหน่ายต่างประเทศ ก็นำใบขนขาออกมาตัดบัญชีตามสูตรการผลิตของโครงการที่ 2
และออก report-v สำหรับตัดบัญชีวัตถุดิบ A ให้กับโครงการที่ 1
ซึ่งกรณีนี้ สูตรการผลิตสินค้า B จะต้องมีปริมาณการใช้วัตถุดิบ A รวมอยู่ด้วย

2.จากนั้นโครงการที่ 1 ก็นำ report-v ที่ได้รับจากโครงการที่ 2 มาตัดบัญชีตามสูตรการผลิตของของโครงการที่ 1


ให้ลองคิดว่าหากโครงการที่ 2 ซื้อวัตถุดิบ A จาก Vendor BOI จะต้องทำอย่างไร แล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนั้น ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561, 09:52:07 (86 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียน แอดมิน

บริษัทฯ ขอรบกวนสอบถาม และขอคำแนะนำค่ะ กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานฯ จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการ A ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (resistors) และส่งออกไปขายต่างประเทศ

2. โครงการ B ผลิตแผ่นเซรามิกส์ (Ceramics substrate) ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ (บางส่วน) และจำหน่ายให้กับ

    โครงการ A เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า (บางส่วน)

คำถาม  1. ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ในเรื่อง การโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบ

         2. บริษัทฯ จะต้องแจ้ง หรือ ยื่นเรื่องฯ ให้สำนักงานฯ ทราบด้วยหรือไม่

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561, 13:50:27 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

โครงการ B ผลิต Ceramic Substrate เพื่อส่งออกโดยตรงบางส่วน และจำหน่ายให้โครงการ A บางส่วน

โครงการ A นำ Ceramic Substrate จากโครงการ B ไปผลิตเป็น Resistor และส่งออก

ตอบคำถามตามนี้

1.เมื่อโครงการ A ส่งออกและตัดบัญชี จะต้องโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบ (report-V) ให้กับโครงการ B

จากนั้นโครงการ B นำ report-V ดังกล่าวไปใช้ตัดบัญชีต่อไป

2.กรณีโครงการ B จำหน่ายสินค้าให้โครงการ A (บริษัทเดียวกัน)

หากสินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับส่งเสริมของโครงการ B และเป็นวัตถุดิบตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับส่งเสริมของโครงการ A

ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจาก BOI ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561, 14:12:18 (85 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562, 11:05:07 (67 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

เรียน แอดมิน

   บริษัทได้รับการส่งเสริมจำนวน 2 โครงการ คือ

* โครงการ A ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (resistors) และส่งออกไปขายต่างประเทศ , โครงการ B ผลิตแผ่นเซรามิกส์ (Ceramics substrate) ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ (บางส่วน) และจำหน่ายให้กับ

  โครงการ A เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

 

  คำถาม      โครงการ B มีการนำเข้าวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตแผ่นเซรามิกส์ แต่ยังไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ หรือ จำหน่ายให้กับโครงการ A  ทำให้สต็อกวัตถุดิบไม่เกิดการหมุนเวียน หากมีการแก้ไขปริมาณ

               สต็อกสูงสุดเป็น 4 เดือน จะทำให้สต็อกวัตถุดิบของบริษัทฯ เกิดปัญหาหรือไม่คะ และบริษัทฯ ควรทำอย่างไรหากบริษัทยังไม่มีการส่งออกและตัดบัญชี มีการนำเข้าวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ขอบคุณค่ะ

           

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562, 14:04:29 (67 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

โครงการ B นำเข้าวัตถุดิบมาโดยใช้สิทธิ แต่ยังไม่มีการส่งออก หรือจำหน่ายให้โครงการ A เพื่อส่งการส่งออก

ดังนั้นยอด balance ของวัตถุดิบคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเต็ม Max Stock ก็จะสั่งปล่อยยกเว้นภาษีไม่ได้

การลด Max Stock ลงเหลือ 4 เดือน จะทำให้ยอด balance ของวัตถุดิบเต็ม Max Stock เร็วขึ้น

ซึ่งเป็นปัญหาภายในที่บริษัทจะต้องจัดการแก้ไขว่า เหตุใดจึงมีการนำเข้าแต่ไม่มีการผลิตจำหน่าย ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562, 14:33:05 (66 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562, 09:21:14 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

เรียน แอดมิน

บริษัทรบกวนสอบถาม และขอคำแนะนำค่ะ กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานฯ จำนวน  2  โครงการ ( ภายใต้บริษัทเดียวกัน )

1. บัตรฯ ที่ 1 > โครงการ A ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (chip resistor) และส่งออกไปขายต่างประเทศ

2. บัตรฯ ที่ 2 > โครงการ B ผลิตแผ่นเซรามิกส์ (Ceramics substrate)  และจำหน่ายให้กับโครงการ A เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (ไม่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ)

คำถาม      ในกรณีนี้ หากบริษัทฯ ต้องการให้สต็อกวัตถุดิบของ โครงการ B หมุนเวียนกลับมาใช้ในการผลิตได้อีกครั้งบริษัทต้องทำอย่างไรคะ

            ( บริษัทไม่ต้องการเสียภาษีนำเข้าวัตถุดิบค่ะ )

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562, 10:33:54 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

กรณีบริษัทได้รับส่งเสริม 2 โครงการ โดยโครงการที่ 2 ผลิตสินค้าจำหน่ายให้โครงการที่ 1 จากน้้นโครงการที่ 1 นำไปผลิตต่อเป็นสินค้าส่งออก

เมื่อโครงการที่ 1 ส่งออกและตัดบัญชีวัตถุดิบ สามารถโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบ (report-v) สำหรับวัตถุดิบที่ซื้อมาจากโครงการที่ 2 ให้กับโครงการที่ 2 เพื่อนำไปตัดบัญชีต่อได้ ครับ 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562, 13:16:58 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562, 16:42:27 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

เรียน แอดมิน

รบกวนขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อโครงการที่ 1 ส่งออกและต้องการตัดบัญชีโอนสิทธิ์คืนให้แก่โครงการที่ 2 บริษัทอยากทราบว่า การโอนสิทธิ์ระหว่างโครงการซึ่งเป็นบริษัทเดียวกัน " การระบุฯ ในใบขนสินค้าขาออกต้องทำอย่างไรคะ "

หรือ บริษัทจะต้องเริ่มต้นทำอะไรก่อนที่จะทำใบขนสินค้าขาออกหรือไม่คะ รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562, 12:44:11 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

กรณีที่บริษัท A ได้รับส่งเสริม 2 โครงการ โดยโครงการ A1 จำหน่ายให้โครงการ A2 จากนั้น A2 นำไปผลิตส่งออก
A2 สามารถโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับ A1 ได้ เช่นเดียวกับการโอนสิทธิให้กับ vendor รายอื่นทั่วไป ดังนี้

เมื่อ A2 ส่งออกและยื่นตัดบัญชีวัตถุดิบ ให้ยื่นไฟล์ VENDOR.xlsx เข้าไปพร้อมกัน โดยระบุข้อมูลในแต่ละช่อง ดังนี้

- Product Code ระบุชื่อโมเดลของสินค้าที่ซื้อจากโครงการ A1
- English Description ระบุชื่อสินค้าที่ซื้อจากโครงการ A1
- Vendor name ระบุชื่อบริษัท A
- Vendor id ระบุเลขนิติบุคคลของบริษัท A
- Type ระบุ B

เมื่อโครงการ A2 ตัดบัญชีเสร็จสิ้น โครงการ A1 ก็รับ report-v จากโครงการ A2 และนำมาตัดบัญชีในส่วนของ A1 ต่อไป ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562, 14:40:20 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณสำหรับแนะนำ ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ในกรณีนี้ A2 ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องโอนสิทธิตัดบัญชีคืนให้กับ A1 ก่อนที่จะมีการส่งออกและยื่นตัดบัญชี จะต้องเพิ่มชื่อรายการวัตถุดิบที่ซื้อจาก A1

ในชื่อรองของบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดด้วย บริษัทเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562, 15:23:15 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

ใช่ครับ

เช่น A1 ผลิต Motor ขายให้ A2 เพื่อนำไปผลิตเป็นพัดลม และส่งออก 
A2 ก็ต้องมี Motor เป็นชื่อรองของวัตถุดิบด้วย จึงจะโอนสิทธิตัดบัญชี Motor ไปให้ A1 ได้ครับ 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562, 15:38:53 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด