บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / อื่นๆ / ระยะเวลาในการนำเข้าและส่งออกตามมาตรา 36(1)
My angle โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561, 16:17:11 (32 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน admin,

อยากทราบว่า วัตถุดิบนำเข้าตามมาตรา 36(1) boi จะต้องผลิตและส่งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้นำเข้า เงื่อนไขนี้จ่ะเหมือนกับมาตรา 29 ของกรมศุลกากรหรือเปล่าคะ เพราะตามมาตรา 29 (19 ทวิ) ถ้าวัตถุดิบนำเข้ามาและไม่ผลิต และไม่ส่งออกภายใน 1 ปีนับจากวันนำเข้า จ่ะไม่สามารถขอคืน import duty ได้,  แต่ boi คือเรื่องการตัด stock (ซึ่งไม่ได้จ่าย Import duty & VAT ตอนนำเข้า น่ะค่ะ) 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561, 14:02:16 (32 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.3/2556 ข้อ 12 เมื่อสิทธิประโยชน์มาตรา 36 สิ้นสุดลง วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิตามมาตรา 36 จะต้องผลิตและส่งออกภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสิทธิ และต้องตัดบัญชีให้เสร็จภายใน 2 ปีนับจากวันสิ้นสุดสิทธิ

แต่ปัจจุบันประกาศดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว โดย ประกาศ สกท ที่ ป.8/2561 และเปลี่ยนเป็นดังนี้

ข้อ 13 เมื่อสิทธิประโยชน์มาตรา 36 สิ้นสุดลง วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิตามมาตรา 36 จะต้องตัดบัญชีให้เสร็จภายใน 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดสิทธิ

สรุปคือ ตามประกาศฉบับปัจจุบัน วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิมาตรา 36 จะผลิตส่งออกเกินกว่า 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดสิทธิก็ได้ แต่จะต้องตัดบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีนับจากวันสิ้นสุดสิทธิ

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว แตกต่างกับการนำเข้าโดยใช้สิทธิมาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากร ครับ

My angle โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561, 16:16:42 (32 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน Admin,

ขอบคุณมากค่ะ

คำว่า วันสิ้นสุดสิทธิ หมายถึง มาตรา 36 หมดอายุ  ไม่ได้ไปขอ ขยายเวลาการนำเข้า ใช่ไหมคะ  เพราะถ้า บริษัทฯ ขยายเวลาการนำเข้าวัตถุดิบ ทุกๆ 2 ปี ตามระเบียบของ BOI นั่นก็หมายความว่า ไม่มีวันสิ้นสุดสิทธิ  ใช่ไหมคะ.

ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561, 10:06:59 (31 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

หากยื่นขยายระยะเวลานำเข้า และได้รับอนุมัติขยายเวลา ก็ถือว่าสิทธิมาตรา 36 ไม่ได้สิ้นสุดลง ถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีค 2562 เป็นต้นไป ในการยื่นขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ บริษัทจะต้องดำเนินการตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออกที่มีอายุเกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอขยายเวลา ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลา ตามเงื่อนไขข้อ 8 (3) ของประกาศ สกท ที่ ป.8/2561 ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด