บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / ภาพรวม / ขั้นตอนหลังจากที่ได้รับบัตรส่งเสริมฯ และการนำเข้าครั้งแรก
SS โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561, 11:39:40 (41 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมินเว็บบอร์ด IC

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมทั้ง BOI ที่เปิดดำเนินการแล้วตามปกติ และ ITC ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ

ทางบริษัทฯ มีแพลนจะใช้สิทธิจากบัตรส่งเสริม ITC ภายในระยะเวลา 1-2 เดือนหลังจากนี้ โดยจะนำเข้ามาและขายให้ลูกค้าในเขต Freezone ซึ่งอาจจะเป็นทั้งรูปแบบนำเข้าแล้วขายต่อ และ 3rd Party

หลังจากตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ประสานงานคนเก่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ :-

1.ได้รับหนังสืออนุมัติวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรา 36 กับทาง BOI แล้ว

2.ขออนุมัติ Project code ในระบบ RMTS-2011 กับทาง IC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับ Project code ดังกล่าว แต่ไม่มีรหัสสำหรับเข้าใช้ระบบ IC online สำหรับโครงการดังกล่าว

คำถาม

  • การนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นครั้งแรกโดยใช้สิทธิตามมาตรา 36 ไม่จำเป็นต้องเปิดดำเนินการก่อนใช่หรือไม่
  • หากต้องการทราบว่าทางบริษัทได้ยื่นฐานข้อมูล IC ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ต้องใช้เอกสารประกอบอะไร
  • ในกรณีที่ต้องการนำเข้าสินค้าครั้งแรกโดยใช้สิทธิตามมาตรา 36 จะต้องดำเนินการอย่างไร จะต้องดำเนินการและ/หรือแนบเอกสารประกอบอะไรเพิ่มเติม ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าไร
  • การนำเข้าครั้งแรกสามารถสั่งปล่อยในระบบ RMTS-2011 ใน IC online ได้หรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องไปที่สำนักงาน IC โดยตรง
  • รหัสในการเข้า IC online สำหรับโครงการ ITC สามารถร้องขอไปยังหน่วยงานใด ใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • การขายสินค้าไปยังเขต Freezone ในการตัดบัญชีสามารถตัดด้วยใบขนขาออก และ Report-V (ในกรณีที่เป็น 3rd party จากต่างประเทศไปยังลูกค้า) ถูกต้องหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

SS

แก้ไขโดย SS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561, 11:44:00
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561, 11:01:24 (41 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การตั้งคำถามครั้งต่อๆไป ขอความร่วมมือช่วยแยกเฉพาะเรื่องนั้นๆ และตั้งคำถามไว้ในหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อยที่กำหนดไว้ เพื่อสะดวกกับค้นหาและศึกษาข้อมูล
โดยครั้งนี้ได้ย้ายคำถามไว้ใน งาน BOI / วัตถุดิบ ม.36 / ภาพรวม แล้วครับ


การนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 ครั้งแรก มีขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นขออนุมัติบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบ (Max Stock) ต่อ BOI

2. สมัครใช้บริการระบบ RMTS กับสมาคม IC

3. ขอรับรหัสโครงการ (Project Code) จากสมาคม IC

4. บันทึกบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุดในระบบ RMTS

5.ยื่นเอกสารขอกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกที่สมาคม IC 

6 ขอ username และ password ระบบ IC Online เพื่อยื่นสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ


หากบริษัทไม่ทราบว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานนั้นๆ ได้โดยตรง

แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ RMTS ดาวน์โหลดได้จาก Link

คำถามเรื่อง 3rd party ไม่เข้าใจคำถาม ช่วยแยกคำถามไว้ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตัดบัญชีวัตุดิบ และช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด