Khun Ao โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561, 10:35:07 (106 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามค่ะ บริษัท ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรไป มีเครื่องจักรอยู่ 1 รายการ (ไม่ได้รับการอนุมัติ) เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในข่าย Negative list

* เครื่องจักรดังกล่าวเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้นับกำลังการผลิต ( เป็นเครื่องที่เป็นคอขวด )

อยากทราบว่าเมื่อบริษัทนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้ในการผลิต (เสียภาษีอากรขาเข้าถูกต้อง และเดินพิธีการเรียบร้อย)

1. เครื่องจักรข้างต้น " เป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้นับกำลังการผลิตในโครงการได้ใช่หรือไม่คะ "

2. เครื่องจักรนี้ สามารถใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

 

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561, 09:58:07 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เครื่องจักรที่จะนับเป็นการลงทุนของโครงการ และนับกำลังผลิตเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเป็นไปตามนี้ครับ

1.เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตตามที่ได้รับส่งเสริม

2.เป็นเครื่องจักรใหม่

3.กรณีเป็นเครื่องจักรเก่า ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ โดยเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีอายุไม่เกินกว่าที่กำหนดในบัตรส่งเสริม โดยมีใบรับรองประสิทธิภาพตามที่ BOI กำหนด

4.จะนำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 28 หรือไม่ก็ได้

กรณีที่สอบถาม หากถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้น ก็จะนับเป็นเครื่องจักรในโครงการ และนับกำลังผลิตเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 31 ได้ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561, 14:46:06 (106 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด