บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / สิทธิประโยชน์มาตรา 36 / วัตถุดิบ ม.36 มาใช้กับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใหม่แต่ไม้ได้ใช้สิทธิ BOI
My angle โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561, 18:14:35 (34 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ทางบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อมาผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ  แต่บริษัทฯ ได้ยื่นขอเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น  ไม่เคยใช้ มาตรา 36 (1) เรื่องการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเลย (ปัจจุบันภาษีนิติบุคคลตามมาตรา 31, ทาง   บริษัทฯ ไม่ได้ทำการต่ออายุ และหมดอายุไปนานแล้ว)  ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และพบว่าสามารถดำเนินการเรื่องนำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา36 (1) ได้ โดยเริ่มนับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก และได้ยื่นเรื่องขอดำเนินการไป และได้รับการอนุมัติ ( ได้ทำ MML กิจการและกำลังการผลิตเป็นไปตาม ข้อกำหนดและปริมาณที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ตามบัตรส่งเสริม)  แต่มีข้อสงสัยกลับไปว่า เครื่องจักรใหม่ที่ทางบริษัทฯใช้ในการผลิตนั้น ได้นำเข้ามาใหม่ (มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพไป-บางตัว)  และเครื่องจักรนั้นไม่ได้ใช้สิทธินำเข้า BOI เนื่องจากเสียภาษีนำเข้าที่ 0%-1% เท่านั้น และไม่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกับ BOI.  อยากสอบถามว่า วัตถุดิบนำเข้ามา  และมาผลิตกับเครื่องจักรดังกล่าว และได้ขอใช้สิทธิ .36 (1) ไปแล้วนั้น    ผิดกฏระเบียบของ BOI หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561, 10:59:58 (33 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิมาตรา 36(1) จะต้องใช้ผลิต ผสม ประกอบผลิตภัณฑ์ เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น

2. เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม จะซื้อมาเองโดยไม่ใช้สิทธิมาตรา 28 ก็ได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ หรือกรณีเป็นเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพและอายุไม่เกินกว่าที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

3. การนำวัตถุดิบตามข้อ 1 ไปใช้ผลิตโดยเครื่องจักรตามข้อ 2 ถือว่าปฏิบัติถูกต้อง ครับ

My angle โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561, 16:46:38 (33 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ admin

ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วค่ะ 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด