บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 / นำเข้าเครื่องจักรใหม่ หลังจากเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว
Jindapon โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561, 16:53:23 (44 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กิจการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับสิทธิยกเว้นอากรเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม (ตามบัตรส่งเสริมที่ได้รับ)

กรณีที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว และจำเป็นต้องนำเครื่องจักร อะไหล่ แม่พิมพ์ เข้ามาเพิ่มเติม 
คำถาม

1. จะต้องขออนุมัติขยายนำเข้าหรือไม่คะ
2. สามารถขอเพิ่มบัญชีเครื่องจักร และสั่งปล่อย  ได้เลยหรือไม่
3.เครื่องจักรใหม่ที่ขอเพิ่ม หากคำนวณการกำลังการผลิตแล้วมีเพิ่มหรือลดลง จากที่มีการแก้ไขกำลังการผลิต ณ ตอนที่เปิดดำเนินการไปแล้ว จะสามารถแก้ไขกำลังการผลิตได้อีกหรือไม่คะ และ cap วงเงินภาษียังได้รับอยู่หรื่อไม่

แก้ไขโดย Jindapon เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561, 16:53:49
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561, 14:42:45 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1-2.กรณีที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว แต่หากได้รับสิทธินำเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม

(1) หากเป็นการนำเข้าอะไหล่ แม่พิมพ์ เครื่องจักรที่ไม่กระทบกับกำลังผลิต และเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม ภายใต้กำลังผลิตและกรรมวิธีผลิตที่ได้รับส่งเสริมอยู่เดิม
สามารถยื่นขอเพิ่มรายการนั้นๆได้โดยไม่ต้องแก้ไขโครงการ

(2) หากเป็นการนำเข้าเครื่องจักรหลักเพื่อเพิ่มกำลังผลิต หรือเพิ่มขั้นตอนการผลิต
จะต้องแก้ไขโครงการก่อน จึงจะขอเพิ่มรายการเครื่องจักรนั้นๆได้

3.cap วงเงินการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เคยกำหนดไปแล้ว ณ วันเปิดดำเนินการเต็มโครงการ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขอีก แม้จะมีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเติมตามข้อ 1-2 ก็ตาม ครับ

Jindapon โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561, 16:03:24 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณสำหรับคำตอบข้างต้นค่ะ

กรณีที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว (ได้รับสิทธินำเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม)
คำถาม
จะต้องทำการขอขยายนำเข้าเครื่องจักรด้วยหรือไม่คะ
 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ถ้าได้รับสิทธินำเข้าเครื่องจักรตลอดไป

ระยะเวลาสิ้นสุดการนำเข้าในระบบ eMT จะกำหนดเป็นปี 2599 (หรือ 2099 ไม่แน่ใจ)

จึงไม่ต้องยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด