บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / การนำเข้าเครื่องจักรเก่าหลังเปิดดำเนินการ
GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 14:53:55 (73 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ผมได้โทรศัพท์ติดต่อไปที่สำนัก*** ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย ก็เลยขอเป็นเมลสอบถามหน่อยครับ

คือว่า ถ้าเปิดโครงการแล้ว กำลังการผลิตยังไม่ถึงตามที่อนุมัติ ทางบริษัทฯ สามารถนำเครื่องจักรมือสองเข้ามาได้หรือไม่

บริษัท เอส...

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 15:42:02 (73 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เนื่องจากคำถามมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงขอตอบในภาพรวม โดยแยกเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

1. การนำเข้าเครื่องจักรภายหลังได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการ

เมื่อบริษัทได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการจาก BOI จะถือว่าบริษัทได้มีการลงทุนครบตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมแล้ว

ดังนั้น หากจะนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมอีก จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และไม่นับเครื่องจักรดังกล่าวเป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการ และหากมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นกว่าที่ระบุในบัตรส่งเสริม กำลังผลิตส่วนที่เพิ่มขึ้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ไม่รวมกิจการบางประเภท เช่น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล๋กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า และชิ้นส่วน ซึ่งมีเงื่อนไขอนุญาตให้นำเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกำลังผลิตได้ แม้จะเปิดดำเนินการครบตามโครงการไปแล้วก็ตาม

2. การนำเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาใช้ในโครงการหลังเปิดดำเนินการเต็มโครงการ

กรณีที่บัตรส่งเสริมกำหนดเงื่อนไขให้ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ บริษัทไม่สามารถใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการได้ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วหรือไม่ก็ตาม ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด