บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / บัญชีเครื่องจักร (Master List) / ขอเพิ่มเครื่องจักรลงในบัญชีเครื่องจักรหลังจากได้รับหนังสือแจ้งมติฯ
unknown[173] โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561, 16:38:31 (43 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สวัสดีค่ะแอดมิน

หลังจากที่ได้รับ "หนังสือแจ้งมติฯ" จากที่ได้รับการอนุมัติ "การขอแก้ไขโครงการ" (จะมีขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต, เพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์, เพิ่มกำลังการผลิต) จะใช้ "หนังสือแจ้งมติฯ" เพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นหลักฐานในการปลดล็อคระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในระบบeMT Online เพื่อที่จะดำเนินการขออนุมัติเพิ่มเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรในขั้นตอนต่อไป หรือ จะต้องใช้ทั้ง "หนังสือแจ้งมติฯ" และ "บัตรส่งเสริมที่ได้รับการแก้ไขแล้ว" ด้วยคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

New Gen

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561, 18:20:37 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หากหนังสือแจ้งมติอนุมัติแก้ไขโครงการ ระบุให้ต้องนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข

ก็ต้องดำเนินการแก้ไขบัตรส่งเสริมให้เสร็จสิ้นก่อน และจะใช้บัตรส่งเสริมที่แก้ไขเสร็จแล้วเป็นหลักฐาน

แต่หากหนังสือแจ้งมติอนุมัติแก้ไขโครงการ ไม่ได้ระบุให้ต้องนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข

ก็จะใช้หนังสือแจ้งมติดังกล่าวเป็นหลักฐาน ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 08:09:53 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 15:43:36 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

แล้วในการแก้ไขบัตรส่งเสริมจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561, 16:05:25 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

การแก้ไขบัตรส่งเสริมที่มีเอกสารแนบท้าย กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ ครับ

(ระเบียบ BOI ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน)

unknown[173] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561, 08:08:25 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ขอบคุณค่ะ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561, 07:45:53 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

จะต้องแจ้งให้กับทางICหรือBOI เพื่อให้ทำการแก้ไขรายละเอียดเช่น กรรมวิธีการผลิต, ชื่อผลิตภัณฑ์, กำลังการผลิต เป็นต้นในระบบeMT Onlineคะ เพื่อที่จะดำเนินการขออนุมัติเพ่ิ่มชื่อเครื่องจักรหลักในระบบต่อไป

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561, 09:19:18 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

คำถามของคุณ Nongmai เข้าใจยากว่าต้องการสอบถามประเด็นใด

ควรใช้วิธีแจ้งว่าบริษัทต้องการทำอะไร และติดปัญหาในประเด็นใด จะเข้าใจง่ายกว่าครับ


กรณีมีบริษัทการแก้ไขโครงการ และต้องการขออนุมัติรายการเครื่องจักรเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1.กรณีต้องมีการแก้ไขบัตรส่งเสริม เช่น การเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มกำลังผลิต

- เมื่อได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติแก้ไขโครงการ ให้นำบัตรส่งเสริมไปติดต่อ BOI เพื่อแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร

- จากนั้นสำนักสารสนเทศ BOI จะทำการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง และ IC จะดึงข้อมูลไปลงในระบบ eMT เพื่อให้บริษัทยื่นแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักรต่อไป

2.กรณีไม่ต้องมีการแก้ไขบัตรส่งเสริม เช่น การแก้ไขกรรมวิธีผลิต

- บริษัทสามารถเพิ่มขั้นตอนการผลิตในระบบ eMT จากนั้นเพิ่มรายการเครื่องจักรที่ต้องการขออนุมัติเพิ่มเติม ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561, 09:35:07 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด